Cần giải thể các hợp tác xã ngừng hoạt động

Thứ 5, 23.09.2021 | 14:54:12
278 lượt xem

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có không ít hợp tác xã (HTX) đã ngừng hoạt động, chỉ tồn tại hình thức, không đúng Luật HTX năm 2012 và gây mất niềm tin vào lĩnh vực kinh tế hợp tác của người dân. Chính vì vậy, việc giải thể các HTX ngừng hoạt động trên địa bàn tỉnh đã và đang được tập trung triển khai thực hiện.

HTX tồn tại “trên giấy”

Những năm gần đây, lĩnh vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển nhanh về số lượng, đồng thời, đã có những HTX từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển.


HTX Mỏ Hao, huyện Bắc Sơn ngừng hoạt động đang chờ giải thể

Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn không ít các HTX tồn tại “trên giấy”, tức là có tên đăng ký kinh doanh nhưng đã ngừng hoạt động nhiều năm. Cụ thể, tính đến đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 41 HTX ngừng hoạt động từ lâu chưa thực hiện giải thể.

Điều 54, Luật HTX năm 2012 quy định rõ: HTX muốn giải thể phải thành lập hội đồng giải thể gồm đại diện hội đồng quản trị, ban kiểm soát, đại diện thành viên. Đồng thời, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra quyết định giải thể, hội đồng giải thể phải có trách nhiệm thực hiện các công việc như: thông báo tới cơ quan Nhà nước về việc giải thể; đăng báo địa phương nơi HTX đăng ký hoạt động 3 số báo liên tiếp về việc giải thể; thông báo tới các tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với HTX về thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng… (giải thể tự nguyện)

Đối với HTX bị giải thể bắt buộc trong các trường hợp: không hoạt động trong 12 tháng liên tục; không đảm bảo đủ thành viên tối thiểu trong 12 tháng liên tục; không tổ chức được đại hội thành viên thường niên trong 18 tháng liên tục mà không có lý do; bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký; theo Quyết định của Tòa án.

Ông Vy Kim Truyền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Nếu theo quy định trong Luật HTX năm 2012 thì hầu hết các HTX ngừng hoạt động trên địa bàn tỉnh đều nằm trong diện phải giải thể. Tuy nhiên, việc triển khai giải thể các HTX còn gặp nhiều khó khăn như: các HTX ngừng hoạt động đa phần là những HTX hoạt động yếu kém, khó khăn về tài chính, không có kinh phí thực hiện các thủ tục, không thành lập được hội đồng giải thể tự nguyện, vướng mắc trong thanh toán nợ… Trong khi phong trào phát triển HTX trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh thì việc chưa giải thể được các HTX không những chưa đúng quy định trong Luật HTX 2012 mà còn gây mất niềm tin của người dân vào các HTX kiểu mới.

Khó vẫn phải giải thể

Xác định rõ những khó khăn là vậy, song trong những năm qua, việc giải thể các HTX ở một số huyện trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm thực hiện. Huyện Văn Quan là một ví dụ.

Bà Lý Thị Dương, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Quan cho biết: Để thực hiện giải thể các HTX (chủ yếu là giải thể tự nguyện), hằng năm, phòng chuyên môn phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động cụ thể của từng HTX… Qua đó, phân loại các HTX và nắm bắt được HTX ngừng hoạt động và không còn khả năng củng cố. Từ đó vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các HTX ngừng hoạt động thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện đã tiến hành giải thể được 8 HTX.

Tuy nhiên, không phải ở đâu, việc triển khai giải thể các HTX ngừng hoạt động cũng đạt được kết quả như tại Văn Quan. Theo số liệu của Liên minh HTX tỉnh, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh mới tiến hành giải thể được 11 HTX, và hiện nay vẫn còn tới 30 HTX ngừng hoạt động chưa tiến hành giải thể được. Trong đó có những HTX hiện nay không liên lạc được, có HTX chưa thanh toán nợ với Nhà nước, với đối tác…

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết thêm: Đối với 30 HTX ngừng hoạt động này, Liên minh HTX tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đánh giá. Đối với HTX không còn khả năng hoạt động sẽ tuyên truyền, vận động các HTX này làm thủ tục giải thể tự nguyện. Nếu không thực hiện giải thể tự nguyện sẽ tiến hành thủ tục giải thể bắt buộc theo quy định. Phấn đấu trong giai đoạn 2021 – 2023 sẽ giải thể dứt điểm các HTX không còn hoạt động.


TÂN AN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/nong-nghiep/450293-can-giai-the-cac-hop-tac-xa-ngung-hoat-dong.html

  • Từ khóa
Linh hoạt thích ứng để phục hồi, phát triển KTXH
Linh hoạt thích ứng để phục hồi, phát triển KTXH

Các chuyên gia tài chính, kinh tế đều nhận định: Chính phủ đã chuyển hướng rất kịp thời, linh hoạt từ chủ trương "Zero COVID-19" sang thích ứng an toàn, linh hoạt để nỗ lực đạt được 2 mục tiêu là kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã...