Công ty Điện lực Lạng Sơn: Sơ kết thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh 9 tháng năm 2021

Thứ 3, 12.10.2021 | 07:52:37
674 lượt xem

Ngày 11/10, Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2021.

Trong 9 tháng năm 2021, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cấp điện ổn định trên địa bàn toàn tỉnh. Công ty đã cung cấp điện thương phẩm được 610,55 triệu kWh, đạt 107,4% so với cùng kỳ năm 2020; doanh thu đạt 1.160,09 tỷ đồng… Ngoài ra, điện lực các huyện, thành phố đã thực hiện thay công tơ định kỳ được gần 45 nghìn chiếc, đạt 118,74% kế hoạch năm; thực hiện tốt công tác thu thập dữ liệu từ xa công tơ và thu thập dữ liệu tự động công tơ dưới trạm biến áp, công tác ghi chỉ số, phát hành hóa đơn và thu nộp tiền điện….


Đại diện lãnh đạo các phòng, ban Công ty Điện lực Lạng Sơn phát biểu tại cuộc họp

Cùng với đó, trong 9 tháng năm 2021, đơn vị đã xử lý kịp thời các sự cố về điện; thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống điện lưới trong khu vực của công ty quản lý; thực hiện tốt các tiêu chí về công tác an toàn và phòng cháy, chữa cháy…

Trong 3 tháng cuối năm 2021, đơn vị đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục đảm bảo phục vụ cấp điện ổn định, an toàn; phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức truyền thông về công tác thu tiền điện qua VNPOST; đôn đốc các điện lực tiếp tục tăng cường việc rà soát, thống kê các điểm có cây xanh nguy cơ đổ vào lưới điện để có biện pháp xử lý; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, vận hành hệ thống điện; tiếp tục quan tâm đến công tác dịch vụ khách hàng…


HOÀNG CƯỜNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/454212-cong-ty-dien-luc-lang-son-so-ket-thuc-hien-ke-hoach-san-xuat-kinh-doanh-9-thang-nam-2021.html

  • Từ khóa