Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ 7, 15.01.2022 | 09:20:44
242 lượt xem

Ngày 14/1, Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2021, Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn đã bám sát dự toán thu ngân sách Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn tỉnh để tập trung thu nhanh, hạch toán đầy đủ kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Chủ động phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, tăng cường kiểm soát chặt các khoản chi thường xuyên.

Kết quả, tính đến hết 31/12/2021, toàn tỉnh thu ngân sách Nhà nước đạt 11.001 tỷ đồng, đạt 186,4% dự toán HĐND tỉnh giao và đạt 195,3% dự toán Bộ Tài chính giao. Ngành kho bạc đã kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước hơn 8.638 tỷ đồng; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản, đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư được 2.321 tỷ đồng, đạt 84% dự toán trung ương giao. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra được đẩy mạnh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của Kho bạc Nhà nước tỉnh trong năm 2021.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế; đổi mới phương thức lãnh, đạo chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thông suốt, an toàn, hiệu quả. Cùng đó, chủ động tham mưu trong việc quản lý điều hành ngân sách trên địa bàn, nhất là các khoản chi đầu tư phát triển bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ của hệ thống kho bạc, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục cho các đơn vị sử dụng ngân sách; chú trọng bảo đảm an ninh nghiệp vụ, an toàn tiền, tài sản trong phạm vi kho bạc quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết nội bộ, xây dựng Kho bạc Nhà nước tỉnh vững mạnh toàn diện.

Nhân dịp này, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thực hiện công tác thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa các đơn vị trong hệ thống.


TRANG NINH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/475053-kho-bac-nha-nuoc-tinh-trien-khai-nhiem-vu-nam-2022.html

  • Từ khóa