Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ 7, 15.01.2022 | 09:20:34
338 lượt xem

Sáng 14/1, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của NHCSXH, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả, triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch được trung ương giao.

Kết quả, kết thúc năm 2021, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt trên 517,7 tỷ đồng, tăng 60,3 tỷ đồng so với năm 2020, hoàn thành 109,6% kế hoạch; lũy kế tổng dư nợ cho vay 17 chương trình tín dụng đạt 3.253 tỷ đồng, tăng 186 tỷ đồng so với năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng 6,06%, với tổng số khách hàng còn dư nợ là 65.026 hộ, dư nợ bình quân 50 triệu đồng/hộ, tăng 4,4 triệu đồng so với năm 2020 (riêng trong năm 2021, tổng doanh số cho vay đạt 1.046,5 tỷ đồng, số lượt hộ vay vốn là 22.243 hộ).

Chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,06% tổng dư nợ, giảm 60 triệu đồng so với năm 2020. Tỷ lệ thu lãi bình quân đạt 99,5%.

Nguồn vốn cho vay của NHCSXH đã góp phần tích cực, có hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021, nguồn vốn vay đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư chăn nuôi trên 10.000 con gia súc; trên 600 nghìn con gia cầm; chăm sóc, trồng rừng, cây ăn quả được 14.000 ha; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì việc làm trên 2.850 lao động…

Về nhiệm vụ năm 2022, NHCSXH tỉnh đề ra 8 chỉ tiêu như: phấn đấu tổng dư nợ cho vay các chương trình đạt 3.454 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với năm 2021; huy động vốn của các tổ chức, cá nhân, tiền gửi của các tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn đạt trên 100%; tỷ lệ thu lãi bình quân đạt từ 99% trở lên; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn bình quân từ 90% trở lên…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình cho vay ưu đãi, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2021 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp và hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị – xã hội.

Đồng chí đề nghị: NHCSXH chi nhánh tỉnh bám sát định hướng hoạt động của NHCSXH trung ương và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; chủ động đón vốn thu hồi các chương trình tín dụng để cho vay quay vòng; chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn hướng dẫn người vay hoàn thiện hồ sơ gửi NHCSXH phê duyệt cho vay, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo cho vay đúng đối tượng; huy động vốn phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao; NHCSXH huyện phối hợp với các phòng ban liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có nguồn tiền nhàn rỗi gửi vào NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; thực hiện xử lý nợ đến hạn kịp thời, tích cực đôn đốc thu hồi nợ quá hạn.

Ban đại diện HĐQT các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022. Đặc biệt chú ý công tác phòng, chống dịch COVID – 19.


HIỂU LAM - MAI LINH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/475049-ban-dai-dien-hoi-dong-quan-tri-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-tinh-trien-khai-nhiem-vu-nam-2022.html

  • Từ khóa