Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ 4, 19.01.2022 | 09:21:08
195 lượt xem

Chiều ngày 18/1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2021, ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID – 19 vừa triển khai nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao 6 nhiệm vụ trọng tâm và đã hoàn thành tốt 6/6 nhiệm vụ.

Đối với lĩnh vực quản lý đất đai, sở đã tập trung tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 136 quyết định thu hồi, giao đất; tiến hành phê duyệt giá đất cụ thể 33 dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức được 174 (đạt 116% chỉ tiêu), cấp cho hộ gia đình, cá nhân được 13.849 giấy (đạt 168,9% chỉ tiêu).

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, trong năm 2021, sở đã trình UBND tỉnh cấp 41 giấy phép tài nguyên nước và 3 giấy phép hoạt động khoáng sản; phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho 6 công trình; thẩm định xác nhận trữ lượng khoáng sản đối với 7 mỏ… Trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn, công tác cải cách thủ tục hành chính và giải quyết đơn thư khiếu nại cũng được sở thực hiện có hiệu quả.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong năm 2021, cùng đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phấn đấu thực hiện hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với UBND tỉnh như: đẩy mạnh cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính đối với các xã đã được tích hợp trên hệ thống được 15.000 thửa; hậu kiểm, xử lý vi phạm các đơn vị đã được thanh tra giai đoạn 2019 – 2021; thực hiện phát triển công nghệ số… Sở đề ra 6 giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra, trong đó, tập trung quản lý hiệu quả tài nguyên đất đai, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính… Đồng thời, sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai có hiệu quả chủ đề năm 2022 là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả ngành tài nguyên và môi trường đạt được trong năm 2021.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, ngành tài nguyên và môi trường tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, bám sát 4 chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án; tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 10 năm sau khi có quyết định phân bổ của trung ương, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2022; phê duyệt thực hiện quy hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh; phương pháp đổi mới trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng và ban hành bộ quy tắc ứng xử cho đội ngũ cán bộ công chức văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, phòng tài nguyên môi trường, cán bộ địa chính xã.

Bên cạnh đó, sở cần có giải pháp khắc phục chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, banh, ngành, UBND các huyện thành phố (DDCI); tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, xử lý các quỹ đất công theo phương án đã được tỉnh chấp nhận, đặc biệt quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. Cùng đó, tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số phục vụ quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.


HỒ DUNG - NGUYỄN PHÚC/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/475919-so-tai-nguyen-va-moi-truong-trien-khai-nhiem-vu-nam-2022.html

  • Từ khóa