Sở Giao thông – Vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ 7, 22.01.2022 | 08:58:25
1,231 lượt xem

Chiều ngày 21/1, Sở Giao thông – Vận tải tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm 2021, Sở Giao thông – Vận tải được giao 7 nhiệm vụ trọng tâm, sở đã hoàn thành tốt 5/7 nhiệm vụ, 2 nhiệm vụ hoàn thành; hoàn thành 110/110 nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh giao, trong đó, hoàn thành trước thời hạn 106/110 nhiệm vụ và 4/110 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn. Trong năm, các công trình giao thông được thực hiện đúng tiến độ, phát huy hiệu quả. Về phát triển giao thông nông thôn, toàn tỉnh đã cứng hoá được hơn 404 km, vượt 54 km so với kế hoạch tỉnh giao. Hoạt động vận tải được quản lý chặt chẽ; lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông được kiểm soát hiệu quả, tình hình tai nạn giao thông trong năm giảm cả 3 tiêu chí…


Đồng chí Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải trao tặng kỷ niệm chương của Bộ Giao thông vận tải cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển giao thông vận tải

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch đặt ra trong năm 2022. Cụ thể, sở sẽ phối hợp với các huyện, thành phố phấn đấu cứng hoá 350 km đường giao thông nông thôn; phấn đấu tỷ lệ số xã có đường ô tô đến trung tâm xã đạt 92,8%; giải ngân 100% kế hoạch vốn giao năm 2022; tập trung tham mưu cho UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông gắn với quản lý chất lượng các công trình…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của ngành giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2021.

Trong năm 2022, đồng chí đề nghị: Ngành giao thông vận tải tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực ngành được giao quản lý; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, kiềm chế tai nạn giao thông; tăng cường quản lý chất lượng các công trình giao thông, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Cùng đó, chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố thúc đẩy giải phóng mặt bằng các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm; phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ dự án Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải; chấn chỉnh công tác đào tạo sát hạch lái xe và phòng, chống tham nhũng.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Sở Giao thông – Vận tải đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, phát động phong trào thi đua năm 2022 và thực hiện công tác khen thưởng.


TRANG NINH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/476730-so-giao-thong-van-tai-trien-khai-nhiem-vu-nam-2022.html

  • Từ khóa