Tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng: Hiệu quả ở phường Đông Kinh

Thứ 6, 28.01.2022 | 11:23:07
266 lượt xem

Tổ chức họp khu dân cư bị thu hồi đất để lựa chọn người đại diện tham gia công tác kiểm đếm, lựa chọn người có uy tín tham gia tổ tuyên truyền, vận động; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường trực tiếp gặp gỡ người dân để giải quyết vướng mắc khi có phát sinh; thực hiện nghiêm túc quy chế đối thoại, quy chế tiếp dân của cấp uỷ, chính quyền để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người bị thu hồi đất… Đó là những cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng các dự án trên địa

Năm 2021, trên địa bàn phường Đông Kinh có 11 dự án triển khai giải phóng mặt bằng, trong đó có những dự án vướng mắc kéo dài trong nhiều năm như: Dự án Khu Tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu; dự án Công viên bờ sông; dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài…

Người dân khối 1+2, phường Đông Kinh thực hiện bốc thăm nhận đất tái định cư thực hiện dự án công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh)

Để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, cấp uỷ, chính quyền phường Đông Kinh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các ngành, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp vận động, tuyên truyền để Nhân dân hiểu, ủng hộ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Bà Mai Thu Hằng, Chủ tịch UBND phường Đông Kinh cho biết: Sau khi thành phố triển khai các thủ tục liên quan đến họp dân công bố dự án, thông báo phương án thu hồi đất, kế hoạch đo đạc kiểm đếm, lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, UBND phường cử cán bộ tham gia kiểm đếm xác minh từng loại đất đai để hỗ trợ đơn vị liên quan thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng. Đồng thời, phường thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, thành lập các tổ tuyên truyền vận động, tổ xác minh về dân cư, thực trạng đời sống việc làm của từng hộ bị ảnh hưởng. Sau đó, lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền phường xây dựng kế hoạch chỉ đạo các tổ tuyên truyền vận động, tổ chức họp dân để thông tin về quy mô, ý nghĩa, mục tiêu thực hiện dự án và lấy ý kiến của các hộ về cử người đại diện, người có uy tín tham gia tuyên truyền vận động, giám sát hoạt động đo đạc kiểm đếm, lập phương án bồi thường. Đặc biệt, trong quá trình họp dân, lãnh đạo phường tiếp nhận các ý kiến thắc mắc của các hộ để giải thích ngay. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết của UBND phường thì tiếp thu tổng hợp và báo cáo UBND thành phố giải quyết kịp thời.

Trong năm 2021, UBND phường đã tổ chức 25 cuộc đối thoại với người dân các khu phố bị thu hồi đất, đối thoại trực tiếp với các hộ được 80 lượt để tiếp thu các ý kiến thắc mắc và giải quyết ngay các kiến nghị của người bị ảnh hưởng. Ngoài ra, UBND phường phối hợp với lãnh đạo Thành uỷ, UBND thành phố đối thoại với người dân bị ảnh hưởng được hàng chục cuộc nhằm thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt trong công tác tuyên truyền, vận động, kết thúc năm 2021, tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng 11/11 dự án trên địa bàn phường được triển khai đúng kế hoạch; bàn giao mặt bằng đúng hạn để thực hiện các dự án: hạ tầng Khu dân cư khối 8; Nhà ở xã hội số 2; Dự án công viên bờ sông; Khu Tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu… với diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư gần 5 ha.

Ông Phạm Phúc Thọ, trú tại khối 1+ 2, phường Đông Kinh cho biết: Gia đình tôi bị thu hồi đất thực hiện Dự án công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh). Tôi nhận thấy thời gian qua, cách tuyên truyền, vận động của phường Đông Kinh rất phù hợp. Trong quá trình thu hồi đất thực hiện dự án, thông qua đối thoại giữa người bị thu hồi đất với cấp uỷ, chính quyền từ thành phố tới phường Đông Kinh, nhiều kiến nghị của người dân đã được chính quyền tiếp thu và giải quyết kịp thời hợp với thực tế. Vì thế, không chỉ gia đình tôi mà hầu hết các hộ bị ảnh hưởng đều đồng thuận nhận tiền đến bù và đất tái định cư để Nhà nước thực hiện dự án chỉnh trang đô thị được khang trang hơn.

Bước sang năm 2022, phường Đông Kinh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm tạo đồng thuận cao từ các hộ bị ảnh hưởng để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường. Qua đó, góp phần đẩy mạnh quá trình phát triển đô thị xây dựng thành phố Lạng Sơn ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.


TRANG NINH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/478186-tuyen-truyen-van-dong-giai-phong-mat-bang-hieu-qua-o-phuong-dong-kinh.html

  • Từ khóa