Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh họp phiên mở rộng quý II

Thứ 4, 06.07.2022 | 08:53:15
204 lượt xem

Chiều 5/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp mở rộng quý II, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2022. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp 

Trong quý II năm 2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kết luận số 06 ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chỉ đạo NHCSXH, UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai tổ chức thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 11 ngày 30/1/2022 của Chính phủ. Chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của NHCSXH, thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách.

Kết quả, tính đến 30/6/2022, tổng nguồn vốn huy động là 585,273 tỷ đồng, tăng 67,4 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021, hoàn thành 122,7% kế hoạch. Tổng dư nợ cho vay 16 chương trình tín dụng là 3.580 tỷ đồng, tăng 326,9 tỷ đồng so với năm 2021, hoàn thành 78% kế hoạch, tỷ lệ tăng trưởng 10%. Tổng số khách hàng còn dư nợ là 66.193 hộ, dư nợ bình quân 54 triệu đồng/hộ. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm là 813,7 tỷ đồng, với 15.375 lượt khách hàng vay vốn. Dư nợ tăng trưởng tập trung chủ yếu các chương trình: hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; hộ cận nghèo; hộ nghèo… Doanh số cho vay chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ là 155,2 tỷ đồng, với 2.483 lượt khách hàng vay vốn.

Nguồn vốn cho vay của NHCSXH đã góp phần tích cực, có hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, nguồn vốn đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm; cải tạo, chăm sóc và trồng rừng, cây ăn quả; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 3.700 lao động; xây dựng được 7.272 công trình nước sạch và vệ sinh…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng chính sách, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong quý III năm 2022.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, NHCSXH tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt Kết luận số 06 của Ban Bí thư; tổ chức tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78 ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh và các phòng giao dịch đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 43 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; quan tâm khảo sát xây dựng kế hoạch năm 2023 đối với chương trình tín dụng, đặc biệt là đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới…

Đồng chí cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với NHCSXH đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP. Các đoàn kiểm tra của ban đại diện HĐQT các cấp thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, hoàn thành xong trước ngày 31/8/2022.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Chi nhánh NHCSXH vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

Nhân dịp này, tập thể Chi nhánh NHCSXH tỉnh được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; 1 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.


KIM HUYÊN - MAI LINH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/511249-ban-dai-dien-hoi-dong-quan-tri-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-tinh-hop-phien-mo-rong-quy-ii.html

  • Từ khóa