Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-TKV: Đề nghị công ty tiếp tục ứng vốn thực hiện dự án

Thứ 5, 11.08.2022 | 15:49:43
198 lượt xem

Ngày 11/8, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-TKV và Công ty Than Na Dương về tình hình thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư xã Đông Quan, huyện Lộc Bình.


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư xã Đông Quan, huyện Lộc Bình có quy mô diện tích sử dụng đất 75 ha, trong đó đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư với diện tích 10,5 ha để bố trí cho 130 hộ dân và khu đất phục vụ phát triển sản xuất là 64,5 ha.

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 230 ngày 3/2/2016 với tổng mức đầu tư hơn 67,2 tỷ đồng chia làm 2 giai đoạn, thời gian thực hiện dự án 2020-2023. Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện từ 2020-2021 và giai đoạn 2 từ năm 2021-2023, nguồn vốn đầu tư từ nguồn ứng trước của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc- TKV. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Dự án được triển khai nhằm bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương giai đoạn 2022-2030 với diện tích phải bồi thường hơn 920 ha.

Đến tháng 8/2022, công trình mới thực hiện xong bước chuẩn bị đầu tư, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tổng giá trị đã thực hiện là hơn 1,4 tỷ đồng, đã thanh toán khối lượng hoàn thành hơn 773 triệu đồng và chưa thực hiện khởi công dự án.

Tuy nhiên, đến nay, việc ứng vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc-TKV vẫn chưa được thực hiện dẫn đến dự án bị ngừng triển khai từ năm 2021 đến nay.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-TKV kiến nghị UBND tỉnh cho công ty lùi việc ứng vốn để thực hiện dự án khu tái định xã Đông Quan vào năm 2026. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ công ty chuyển mục đích sử dụng đất lúa theo quy định của pháp luật để công ty thực hiện mở rộng khai trường sản xuất.

Thảo luận tại buổi làm việc, các sở, ngành đề nghị công ty tiếp tục bố trí ứng nguồn vốn để tiếp tục thực hiện dự án. Trong trường hợp khó khăn về tài chính thì công ty cần lập tờ trình báo cáo UBND tỉnh xin điều chỉnh thời gian cũng như kế hoạch ứng vốn thực hiện dự án để huyện Lộc Bình có quỹ đất tái định cư và tái định canh cho các hộ bị ảnh hưởng trong quá trình thu hồi đất các dự án của công ty tại Lạng Sơn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác giải phóng mặt bằng các dự án của Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc tại Lạng Sơn do Công ty Than Na Dương thực hiện có tác động trực tiếp đến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện Lộc Bình nói riêng và của tỉnh Lạng Sơn nói chung. Trong quá trình triển khai dự án sẽ có nhiều hộ dân phải di dời nhà ở, bị mất đất sản xuất để tạo mặt bằng cho công ty sản xuất kinh doanh, vì vậy, việc bố trí tái định cư, tái định canh cho người dân là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công ty cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, bố trí đủ kinh phí và khẩn trương ứng vốn để Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục thực hiện dự án khu tái định cư xã Đông Quan, huyện Lộc Bình. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện Lộc Bình phối hợp hỗ trợ công ty về thủ tục để dự án được triển khai, tạo quỹ đất bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng.


TRANG NINH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/519493-lanh-dao-ubnd-tinh-lam-viec-voi-tong-cong-ty-cong-nghiep-mo-viet-bac-tkv-de-nghi-cong-ty-tiep-tuc-ung-von-thuc-hien-du-an.html

  • Từ khóa