Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp, làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 11.08.2022 | 15:49:38
213 lượt xem

Ngày 11/8, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh tiếp, làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến khảo sát, học tập kinh nghiệm tổ chức thực hiện giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tại tỉnh Lạng Sơn.


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe báo cáo về công tác tổ chức thực hiện giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công tác tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện quy hoạch đầu tư, xây dựng các khu xử lý chất thải rắn tại các huyện, thành phố theo cụm và các huyện đơn lẻ (3 cụm và 4 huyện đơn lẻ). Chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được xử lý chủ yếu bằng công nghệ đốt và chôn lấp hợp vệ sinh. Hiện toàn tỉnh có 13 đơn vị tham gia dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt.

Kết quả, năm 2021, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý được là hơn 109.800 tấn, 6 tháng đầu năm 2022 ước khoảng 56.865 tấn; tổng kinh phí thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh năm 2021 là trên 96 tỷ đồng, ước tổng kinh phí thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 là trên 51 tỷ đồng…


Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi làm việc

Về công tác tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn, hiện nay, nguồn vốn điều lệ của quỹ là hơn 7,2 tỷ đồng. Quỹ Bảo vệ môi trường của tỉnh đã kịp thời hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án liên quan đến hoạt động thu gom, xử lý chất thải, cải thiện môi trường; hỗ trợ các xã hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, từ khi thành lập đến nay, Quỹ Bảo vệ môi trường đã thực hiện hỗ trợ kinh phí cho 82 xã điểm và các tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn trên 5 tỷ đồng. Tổng số dự án được Hội đồng quản lý quỹ phê duyệt, giải ngân cho vay với lãi suất ưu đãi là 13 dự án với tổng kinh phí hỗ trợ 13,2 tỷ đồng…

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, chia sẻ, làm rõ hơn những kinh nghiệm của Lạng Sơn trong việc tổ chức thực hiện giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công tác tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đồng chí hy vọng những kinh nghiệm Lạng Sơn chia sẻ sẽ góp phần giúp Tuyên Quang thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Cảm ơn những chia sẻ của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho rằng những kinh nghiệm, cách làm được các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc là thông tin rất hữu ích để tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nghiên cứu, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, từ đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan công tác tổ chức thực hiện giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, đoàn công tác của UBND tỉnh Tuyên Quang đã khảo sát thực tế lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Văn Quan.


LIỄU CHANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/519506-lanh-dao-ubnd-tinh-tiep-lam-viec-voi-doan-cong-tac-cua-ubnd-tinh-tuyen-quang.html

  • Từ khóa