Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát tại huyện Cao Lộc

Thứ 5, 18.08.2022 | 08:46:13
722 lượt xem

Ngày 17/8/2022, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), hỗ trợ tái định cư trên địa bàn huyện Cao Lộc.


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí: Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại buổi giám sát, từ đầu năm 2022 đến nay, UBND huyện Cao Lộc đã chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường bám sát các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, báo cáo kịp thời các nội dung phát sinh làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng; ban hành quy định cụ thể về đơn giá áp dụng đối với đất đai, với nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất…

Năm 2022, tổng số dự án thực hiện GPMB trên địa bàn huyện là 27 dự án, trong đó 3 dự án hoàn thành đúng tiến độ; 12 dự án đang thực hiện theo tiến độ và 12 dự án chậm tiến độ.

Đối với kết quả thực hiện công tác GPMB các dự án trọng điểm, năm 2022, trên địa bàn huyện Cao Lộc có 6 dự án trọng điểm. Đến nay trên các đơn vị liên quan đã đo đạc, kiểm đếm được 4 dự án với 1.201 hộ bị ảnh hưởng, tổng diện tích 260,2 ha; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 109 hộ, tổng số tiền trên 82 tỷ đồng; thực hiện giải ngân, chi trả 436 hộ, tổng số tiền gần 148 tỷ đồng; thực hiện bàn giao mặt bằng 2 dự án…

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, huyện Cao Lộc tập trung thực hiện GPMB theo quy định, trong đó phấn đấu hoàn thành công tác GPMB dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km3+700 đến Km 18; bàn giao mặt bằng đạt 50% trở lên đối với dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị-Chi Lăng) thuộc Dự án đường Cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn; bàn giao mặt bằng đạt 70% dự án cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc-Ba Sơn; hoàn thành công tác GPMB dự án Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1…

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động GPMB; bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án.


Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km 18)

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả mà huyện Cao Lộc đạt được trong công tác GPMB thời gian qua. Tuy nhiên, việc triển khai GPMB trên địa bàn huyện vẫn còn hạn chế như: một số bộ phận cấp ủy, chính quyền chưa thực sự tích cực, sự phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác GPMB có lúc chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu quả như mong muốn; một số dự án GPMB còn chậm; triển khai dự án tái định cư còn chậm…

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo công tác GPMB huyện Cao Lộc tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân; có biện pháp vận động GPMB liên quan đến các trường hợp cán bộ, đảng viên; giải quyết đúng, kịp thời các đơn thư khiếu nại; tiếp tục quan tâm tập trung chỉ đạo GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh; xử lý dứt điểm những dự án kéo dài; đẩy nhanh bố trí tái định cư. Cùng với đó, các chủ đầu tư tăng cường phối hợp với huyện để triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của mình…

Trước đó, đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18).


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/520825-doan-giam-sat-cua-hdnd-tinh-giam-sat-tai-huyen-cao-loc.html

  • Từ khóa