Tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 04.10.2022 | 08:59:49
734 lượt xem

Ngày 3/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình khoa học công nghệ (KHCN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2021 đã đạt được các chỉ tiêu đề ra như: 100% các nhiệm vụ được cơ quan chuyên môn hoặc các địa phương tiếp nhận, đưa vào thực tế xây dựng NTM; trên 60% mô hình có triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; hầu hết các mô hình sản xuất đều tăng hiệu quả từ 25% trở lên và góp phần tăng thu nhập cho nông dân…

Cùng đó, chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2021 đã đóng góp hoàn thiện cơ sở lý luận cho xây dựng NTM, tạo ra nhiều sản phẩm khoa học thiết thực; đã có 97 quy trình sản xuất và công nghệ mới được chuyển giao, 208 mô hình trình diễn có hiệu quả; chương trình đã tác động rõ rệt đến kết quả thực hiện 12/19 tiêu chí NTM.

Giai đoạn 2021-2025, chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM; đề xuất các giải pháp KHCN thực hiện các nội dung phát triển kinh tế nông nghiệp, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường và cảnh quan nông thôn, thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng NTM; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp…

Tại hội nghị, đại diện một số bộ, ngành, địa phương, nhà khoa học, doanh nghiệp đã tập trung thảo luận một số nội dung như: nghiên cứu ứng dụng KHCN để phát triển nông nghiệp; nghiên cứu sâu hơn về văn hóa, công tác quy hoạch trong xây dựng NTM; thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản vùng nông thôn…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị,  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao những kết quả tích cực của chương trình KHCN phục vụ chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2021.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Việc nghiên cứu các đề tài, dự án KHCN phục vụ xây dựng NTM cần phải chuyển hóa được tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” gắn với yếu tố thị trường; chuyển từ tăng trưởng đơn giá trị sang tăng trưởng dựa trên tích hợp đa giá trị vào một sản phẩm; việc triển khai các đề tài KHCN phục vụ xây dựng NTM cần phù hợp, xuất phát từ thực tiễn; việc chuyển giao khoa học kỹ thuật gắn với chuyển giao tri thức, tính chuyên nghiệp, chuẩn hóa cho người nông dân…

Đối với tỉnh Lạng Sơn, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện 89 nhiệm vụ KHCN phục vụ xây dựng NTM. Các đề tài dự án đều tập trung vào nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KHCN tiên tiến vào các khâu giống và quy trình kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đối với các cây trồng vật nuôi chủ lực. Đồng thời tập trung nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm để đảm bảo sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có sức cạnh tranh trên thị trường góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/531060-tong-ket-chuong-trinh-khoa-hoc-cong-nghe-phuc-vu-xay-dung-nong-thon-moi.html

  • Từ khóa