Chi cục Thuế khu vực III: Vượt khó tăng thu

Thứ 6, 11.11.2022 | 09:55:39
418 lượt xem

Từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song với sự chủ động của cơ quan thuế cộng với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, kết quả thu ngân sách trên địa bàn Chi cục Thuế khu vực III (gồm địa bàn huyện Văn Lãng, Tràng Định) quản lý đã đạt được kết quả tích cực.

Năm 2022, dự toán thu ngân sách trên địa bàn Chi cục Thuế khu vực III được giao là 126 tỷ đồng. Trong đó, huyện Văn Lãng 81 tỷ đồng và huyện Tràng Định 45 tỷ đồng. Dự toán giao không quá cao so với những năm trước, tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn 2 huyện diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực III rà soát các khoản thu trên địa bàn

Khó khăn đầu tiên phải kể đến ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều trường hợp người nộp thuế trên địa bàn được miễn, giảm thuế (các trường hợp người nộp thuế được miễn giảm 6 tháng cuối năm 2021 chuyển sang năm 2022 với tổng số thuế miễn, giảm là 4 tỷ đồng). Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch khiến cho việc thu phí 01 (phí dịch vụ hạ tầng khu vực cửa khẩu) trên địa bàn huyện giảm sâu (qua 2 tháng đầu năm 2022 thu được 3,77 tỷ đồng, đạt 9,43% dự toán và giảm 72% so với cùng kỳ năm 2021). Qua đó, 2 tháng đầu năm 2022, Chi cục Thuế khu vực III là một trong những đơn vị có tỷ lệ thu so với dự toán thấp nhất trên địa bàn tỉnh.

Xác định rõ những khó khăn như vậy nên ngay từ đầu năm 2022, Chi cục Thuế khu vực III đã  nỗ lực, cố gắng triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục khó khăn, từng bước tăng thu. Ông Phạm Tuấn Anh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực III cho biết: Bên cạnh triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế theo chức năng, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của 2 huyện Văn Lãng, Tràng Định trong việc rà soát, khai thác các nguồn thu ít bị ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh. Nổi bật như việc khai thác hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất.

Ông Hoàng Dương Tuấn, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Lãng cho biết: Để nâng cao hiệu quả thu tiền sử dụng đất, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động rà soát nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức, cá nhân; sau đó phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với các đơn vị liên quan để khai thác quỹ đất cũng như thực hiện các bước đấu giá đất trên địa bàn. Qua 10 tháng đầu năm 2022, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện được 12 tỷ đồng, bằng 302% dự toán pháp lệnh.

Mặc dù không đạt cao như địa bàn huyện Văn Lãng, song qua 10 tháng đầu năm 2022, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tràng Định được 4,7 tỷ đồng, đạt 94,4% dự toán tỉnh giao.

Cùng với việc khai thác hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, từ đầu năm 2022, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từ đó từng bước tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa, tăng thu từ phí 01. Qua đó, góp phần vào kết quả thu ngân sách chung trên địa bàn. Qua 10 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn Chi cục Thuế khu vực III quản lý được 145,5 tỷ đồng, đạt 115,5% dự toán tỉnh giao.

Mặc dù đã vượt dự toán tỉnh giao, song kết quả thu ở các khoản thu, sắc thuế chưa đồng đều. Chính vì vậy, từ nay đến hết năm 2022, Chi cục Thuế khu vực III tiếp tục tập trung khai thác hiệu quả các nguồn thu. Ông Phạm Tuấn Anh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực III cho biết: Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 2 huyện để rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu; tập trung chống thất thu. Đặc biệt đơn vị tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ thuế (khoảng 21 tỷ đồng).

Hy vọng rằng với những kết quả đã đạt được trong 10 tháng đầu năm 2022 và những giải pháp được triển khai trong thời gian tới, năm 2022, Chi cục Thuế khu vực III tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức để không chỉ vượt dự toán mà còn tăng thu đều ở các khoản thu, sắc thuế. Qua đó, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách chung trên địa bàn tỉnh.


TÂN AN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/539835-chi-cuc-thue-khu-vuc-iii-vuot-kho-tang-thu.html

  • Từ khóa