Văn Quan cần tập trung triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ 7, 12.11.2022 | 10:09:12
716 lượt xem

Ngày 11/11/2022, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan.


Đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn xã Tràng Phái

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, tổng nguồn vốn CTMTQG thuộc kế hoạch năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan được giao trên 144 tỷ đồng. Đến hết ngày 31/10/2022, chủ đầu tư đã giải ngân được gần 44,5 tỷ đồng, đạt 30,84% kế hoạch. Cụ thể, đối với nguồn vốn đầu tư phát triển, CTMTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân đạt 48,35% kế hoạch; CTMTQG giảm nghèo bền vững đạt 39,98% kế hoạch; CTMTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giải ngân được 3,63%. Đối với nguồn vốn sự nghiệp, đến 31/10/2022 chưa thực hiện giải ngân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai 3 CTMTQG trên địa bàn huyện Văn Quan đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như: một số công trình, dự án phải điều chỉnh quy mô, tổng mức; chủ đầu tư đề xuất các danh mục sử dụng đất chưa phù hợp; nguồn vốn các CTMTQG vừa được trung ương thông báo phân bổ vốn nên tiến độ thực hiện một số công trình NTM chậm hơn mọi năm; một số công trình chuyển tiếp đã hoàn thành những thực hiện nghiệm thu…


Đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình trường học trên địa bàn xã Yên Phúc

Tại buổi kiểm tra, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Văn Quan đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc phân bổ, giải ngân nguồn vốn các CTMTQG; việc giải ngân vốn CTMTQG xây dựng NTM, nguồn vốn sự nghiệp còn chậm; tập trung hoàn thiện các tiêu chí NTM tại xã Bình Phúc, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, tích cực, chủ động của cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 3 CTMTQG trên địa bàn. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các CTMTQG trên địa bàn huyện vẫn còn chậm, nhất là tỷ lệ giải ngân CTMTQG xây dựng NTM.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan cần tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 3 CTMTQG; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia vào các CTMTQG; quan tâm tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai, kết quả thực hiện các CTMTQG để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Các sở, ngành tăng cường phối hợp với huyện để thực hiện có hiệu quả các CTMTQG; tăng cường kiểm tra, giám sát để tháo gỡ khó khăn cho huyện, xã…


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế mô hình phát triển sản xuất và công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Tràng Phái và Yên Phúc.


TÂN AN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/540062-van-quan-can-tap-trung-trien-khai-thuc-hien-tot-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia.html

  • Từ khóa