Xây dựng công trình hạ tầng nông thôn mới: Tràng Định vượt khó

Thứ 2, 30.01.2023 | 15:10:46
594 lượt xem

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, năm 2022, huyện Tràng Định đã cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng nông thôn mới (NTM) theo tiến độ đề ra. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn.

Năm 2022, mục tiêu lớn nhất trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Tràng Định là phấn đấu đưa xã Quốc Việt đạt chuẩn NTM; xã Chi Lăng đạt chuẩn NTM nâng cao. Rút kinh nghiệm từ năm trước (năm 2021, huyện Tràng Định là một trong những huyện có tiến độ các công trình hạ tầng NTM chậm nhất trên địa bàn tỉnh), bước sang năm 2022, huyện đã đặc biệt quan tâm, chủ động trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí về hạ tầng.

Thi công công trình trường học trên địa bàn xã Chi Lăng, huyện Tràng Định

Tuy nhiên, việc triển khai các công trình hạ tầng NTM năm 2022 trên địa bàn huyện Tràng Định phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó nổi bật như bộ tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (được ban hành vào tháng 3/2022) yêu cầu một số tiêu chí về hạ tầng cao hơn, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn hơn, thời gian thực hiện lâu hơn; nguồn vốn phân bổ từ Trung ương chậm; giá nguyên vật liệu tăng; thời tiết mưa nhiều. Đặc biệt năm 2022, Tràng Định là một trong những huyện có số danh mục công trình, dự án NTM nhiều (trong đó xã Quốc Việt, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM có 23 công trình; xã Chi Lăng, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao có 3 công trình với tổng mức đầu tư trên 106 tỷ đồng)…

Xác định rõ những khó khăn như vậy song huyện vẫn đặt quyết tâm cao, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí về hạ tầng. Ông Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để triển khai thực hiện các tiêu chí về hạ tầng đảm bảo tiến độ, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với UBND các xã chủ động rà soát các danh mục, công trình cần đầu tư xây dựng; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư; thường xuyên kiểm tra, tổ chức họp đối với các đơn vị thi công để nắm bắt khó khăn, vướng mắc để bàn giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Từ sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện, các cơ quan liên quan nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Ông Phạm Văn Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tràng Định cho biết: Năm 2022, số lượng danh mục các công trình hạ tầng ở 2 xã điểm NTM và NTM nâng cao lớn. Chính vì vậy, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, UBND các xã điểm thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đảm bảo đúng quy định. Khi các công trình được khởi công, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công từng tuần, thậm chí từng ngày; yêu cầu đơn vị thi công bổ sung nhân lực, thiết bị máy móc, linh hoạt các biện pháp thi công, chủ động nguồn nguyên vật liệu…

Cùng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND xã, đơn vị thi công cũng khẩn trương bắt tay vào thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công trình. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng cho biết: Để thực hiện các công trình hạ tầng NTM, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chung sức hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình (năm 2022, Nhân dân trên địa bàn xã đóng góp 335 triệu đồng).

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH 8888, huyện Cao Lộc (đơn vị thi công công trình Trường Tiểu học xã Chi Lăng) cho biết: Cuối tháng 9/2022, công trình mới được triển khai xây dựng. Để đẩy nhanh tiến độ công trình, ngay khi bắt đầu khởi công, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị máy móc vào thi công tổng thể toàn bộ các hạng mục công trình. Những lúc cao điểm, đơn vị đã huy động tới 120 công nhân để triển khai xây dựng. Cùng với đó, nhà thầu đã triển khai linh hoạt các biện pháp thi công để phù hợp với điều kiện thời tiết; sử dụng vật liệu chất lượng tốt, thêm phụ gia để vừa rút ngắn thời gian thi công, vừa đảm bảo chất lượng công trình… Đến hết năm 2022, công trình đã cơ bản hoàn thành.

Tương tự như công trình Trường Tiểu học xã Chi Lăng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, sự nỗ lực, quyết tâm của đơn vị thi công, việc triển khai các công trình hạ tầng NTM năm 2022 trên địa bàn huyện Tràng Định đã đạt được những kết quả tích cực. Hết năm 2022, các công trình hạ tầng NTM trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành. Qua đó, góp phần quan trọng giúp xã Quốc Việt và xã Chi Lăng được Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao của tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM, NTM nâng cao năm 2022.

Mặc dù còn khó khăn, vướng mắc nhất định song từ những kết quả tích cực đạt được trong năm 2022 sẽ tạo động lực, kinh nghiệm để huyện Tràng Định tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023 cũng như những năm tiếp theo.


TÂN AN

https://baolangson.vn/kinh-te/nong-thon-moi/557911-xay-dung-cong-trinh-ha-tang-nong-thon-moi-trang-dinh-vuot-kho.html

  • Từ khóa