Họp tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thứ 5, 26.03.2020 | 00:00:00
513 lượt xem

Sáng 25/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Dự họp có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đại diện các sở, ngành liên quan.

Trong thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn triển khai nhiều dự án đầu tư phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, nhiều công trình, dự án chưa nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện dẫn đến vướng mắc trong việc đưa các dự án này vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Đặc biệt là các dự án đầu tư công, dự án do các nhà đầu tư đề xuất địa điểm nghiên cứu, lập quy hoạch xây dựng chi tiết, lập dự án đầu tư.

Trong khi đó, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 8/5/2018, kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng của tỉnh Lạng Sơn đều đạt thấp.

Cụ thể: đối với chỉ tiêu cần chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thời kỳ 2016-2020 của tỉnh Lạng Sơn là 10.574 ha nhưng toàn tỉnh chỉ chuyển đổi được 1.713 ha, tương đương 16,2%. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 48.788 ha nhưng toàn tỉnh mới thực hiện được 1.565 ha, tương đương 3,2%.

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện các huyện, thành phố, các sở, ngành đều thể hiện quan điểm thống nhất cao tỉnh cần điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện để tạo thuận lợi cho việc triển khai các công trình dự án.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh nhấn mạnh: Chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2011-2020 cấp huyện là cần thiết và có căn cứ pháp lý đồng thời phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

Đồng chí giao Sở Tài nguyên Môi trường xây dựng dự thảo báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án đầu tư công và đầu tư tư; hoàn thành báo cáo trước ngày 15/4/2020.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng tài nguyên và môi trường rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên cả hai phương diện là điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất và điều chỉnh bản đồ sử dụng đất trước khi trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định.

TRANG NINH/baolangson.vn

http://baolangson.vn/kinh-te/277792-hop-thao-go-vuong-mac-ve-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat.html


  • Từ khóa