Quyết tâm ở Cao Lộc

Thứ 2, 30.03.2020 | 15:05:03
111,873 lượt xem

Năm 2020, huyện Cao Lộc không chỉ phấn đấu đưa 1 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) mà còn quyết tâm tạo bước chuyển rõ nét ở các xã biên giới khác.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ Trường Mầm non xã Xuất Lễ đổ bê tông sân trường

Cụ thể, đối với 5 xã biên giới (gồm: Xuất Lễ, Cao Lâu, Bảo Lâm, Thanh Lòa, Mẫu Sơn), năm 2020, huyện phấn đấu đưa xã Xuất Lễ đạt 19/19 tiêu chí, trung bình các xã biên giới trên địa bàn đạt từ 10 tiêu chí trở lên; 20/47 thôn của xã biên giới đạt chuẩn thôn NTM. Đây là mục tiêu không hề dễ dàng bởi đối với các xã biên giới trên địa bàn, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, hạ tầng còn hạn chế. Đến nay, xã Xuất Lễ mới đạt 12/19 tiêu chí; các xã biên giới còn lại đạt trung bình 8,5 tiêu chí/xã.

Xác định những khó khăn như vậy song huyện vẫn đặt quyết tâm cao nhất để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Ông Hoàng Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết: Ngay từ cuối năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, huyện đã phối hợp tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí ở các xã NTM. Sau đó xây dựng kế hoạch, phân công, phân nhiệm cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã.

Để triển khai thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí về hạ tầng thì nguồn lực đầu tư của nhà nước rất quan trọng. Năm 2020, xã Xuất Lễ được phân bổ trên 22,5 tỷ đồng để xây dựng mới 8 công trình nhà văn hóa, trường học, đường giao thông. Trước đó, năm 2019, xã được phân bổ nguồn lực để triển khai xây dựng 5 công trình đường giao thông, trường học. Bên cạnh xã điểm Xuất Lễ, giai đoạn 2019 – 2020, từ các nguồn vốn lồng ghép, các xã biên giới trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng 15 công trình.

Từ nguồn lực được phân bổ, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các xã khẩn trương bắt tay vào triển khai xây dựng. Ông Tô Văn Tuân, Chủ tịch UBND xã Xuất Lễ cho biết: Đối với các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, xã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan rà soát, lựa chọn vị trí, vận động người dân để nhanh chóng có mặt bằng sạch triển khai xây dựng các công trình.

Tương tự, các xã biên giới khác cũng đã tích cực, chủ động phối hợp để chuẩn bị mặt bằng. Từ đó góp phần vào việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng NTM trên địa bàn huyện. Đến nay, nhiều công trình tại xã biên giới đã được triển khai thực hiện, đối với xã Xuất Lễ còn 7 công trình đang hoàn thiện công đoạn cuối để sớm khởi công trong tháng 4/2020.

Bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, từ huyện đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để huy động sức dân chung sức tham gia thực hiện các tiêu chí. Cụ thể như tại xã Xuất Lễ, từ đầu năm 2020 đến nay, xã đã vận động nhân dân hiến trên 1.000 m2 đất; đóng góp gần 160 triệu đồng, 800 ngày công, qua đó đã làm mới được trên 600 m đường bê tông xi măng cùng hàng trăm ngày công lao động để làm thủy lợi, vệ sinh môi trường…

Không phải xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020, tuy nhiên, xã Thanh Lòa cũng đã huy động nguồn lực để từng bước hoàn thành các tiêu chí. Ông Hoàng Văn Vào, Chủ tịch UBND xã cho biết: Mặc dù không phải xã điểm song trong những năm qua, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để từng bước hoàn thiện các tiêu chí. Gần đây nhất, 12 hộ dân thôn Bản Lòa đã hiến 3.000 m2 đất để xây dựng đường đi, sân thể thao và nhà văn hóa thôn Bản Lòa. Đến nay, xã đạt 9/19 tiêu chí và năm 2020 phấn đấu đạt thêm 1 tiêu chí, đồng thời tiếp tục vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí liên quan đến giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường…

Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung tay, góp sức của nhân dân, hy vọng năm 2020, các xã biên giới trên địa bàn huyện Cao Lộc hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM đề ra, qua đó tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

TÂN AN/baolangson.vn

http://baolangson.vn/kinh-te/nong-thon-moi/278610-quyet-tam-o-cao-loc.html

  • Từ khóa