Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất 127 triệu đồng

Chủ nhật, 27.12.2020 | 16:07:59
240 lượt xem

Mức thưởng cao nhất của Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2021 tại Đà Nẵng lần lượt 83,4 triệu đồng và 127 triệu đồng.

Theo khảo sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng, tiền thưởng Tết Dương lịch 2021 cao nhất tại địa phương này là 83,4 triệu đồng, thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI. Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp dân doanh (khối tư nhân, cổ phần, hợp tác xã...).

Cùng với đó, tại các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, thưởng cao nhất là 27 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng. Với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 26,6 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Đối với Tết Nguyên Đán Tân Sửu, mức thưởng cao nhất là 127 triệu đồng cũng thuộc nhóm các doanh nghiệp FDI. Nhóm này có mức thưởng thấp nhất là 358.000 đồng. Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất vẫn là 100.000 đồng thuộc nhóm doanh nghiệp dân doanh. Nhóm này thưởng cao nhất là 75 triệu đồng.

Đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất 42 triệu đồng và thấp nhất 500.000 đồng. Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước ghi nhận mức thưởng cao nhất là 63,5 triệu đồng, thấp nhất một triệu đồng.

Như vậy, 3 năm qua, mức thưởng Tết Nguyên Đán cao nhất ở Đà Nẵng có sự thay đổi về giá trị và loại hình doanh nghiệp được ghi nhận. Cụ thể, Tết Kỷ Hợi 2019, mức thưởng cao nhất là hơn 411 triệu đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp. Trong khi, Tết Canh Tý 2020, mức thưởng cao nhất đến 927,8 triệu đồng thuộc về các doanh nghiệp dân doanh.


Dỹ Tùng/Vnexpress.net

https://vnexpress.net/da-nang-thuong-tet-cao-nhat-127-trieu-dong-4212537.html

  • Từ khóa
Tổng điều tra kinh tế 2021 cần trách nhiệm của mọi thành phần kinh tế
Tổng điều tra kinh tế 2021 cần trách nhiệm của mọi thành phần kinh tế

Để cuộc tổng điều tra đạt hiệu quả tối ưu, cần sự vào cuộc đầy trách nhiệm của mọi thành phần kinh tế.