Bộ GD-ĐT chuẩn bị thẩm định sách giáo khoa lớp 3, 7, 10

Thứ 4, 31.03.2021 | 16:52:35
110 lượt xem

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, sau khi đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6, Bộ đang chuẩn bị cho thẩm định sách giáo khoa lớp 3, 7, 10.


NXB Giáo dục Việt Nam hiện đã tổ chức dạy thực nghiệm SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10- một bước trong quy trình biên soạn SGK

Bộ GD-ĐT thông tin cho biết, Bộ đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và chuẩn bị thẩm định sách giáo khoa lớp 3, 7, 10. Bộ cũng đang chỉ đạo các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa, phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương và xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022.

Bộ GD-ĐT cũng đã ban hành và triển khai kế hoạch biên soạn sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Kiểm tra một số địa phương về tình hình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 và điều kiện triển khai đối với lớp 2, 6.

Tại hội nghị giao ban công tác quý I năm 2021, Bộ GD-ĐT đã thống nhất một số nhiệm vụ cần tập trung cho thời gian tới, trong đó, có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác triển khai thực hiện chương trình và sách giáo khoa lớp 1; Triển khai công tác lựa chọn, tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022; Kiểm tra, giám sát tình hình biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương và phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương; khảo sát thực trạng cơ sở vật chất trường lớp học, thiết dạy học phục vụ triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021-2022 và các lớp tiếp theo của các địa phương.


HOA LÊ/NHANDAN.COM.VN

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-duc/bo-gd-dt-chuan-bi-tham-dinh-sach-giao-khoa-lop-3-7-10-640385/

  • Từ khóa