Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập thêm 2 trường thành viên

Thứ 5, 02.12.2021 | 08:33:03
144 lượt xem

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân đã ký ban hành quyết định thành lập Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh trên cơ sở tổ chức lại 2 khoa trực thuộc.

Trường Quốc tế thu hút sinh viên từ nhiều quốc tịch khác nhau. (Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội) 

Thực hiện Nghị quyết số 3768/NQ-HĐ ngày 24/11/2021 của Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Kim Sơn ký, ngày 1/12, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân đã ký ban hành quyết định thành lập Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh trên cơ sở tổ chức lại Khoa Quốc tế và Khoa Quản trị và Kinh doanh.

Theo đó, Quyết định số 3868/QĐ-ĐHQGHN thành lập Trường Quốc tế; tên tiếng Anh: VNU-International School (VNU-IS). Quyết định số 3869/QĐ-ĐHQGHN thành lập Trường Quản trị và Kinh doanh; tên tiếng Anh: VNU-Hanoi School of Business and Management (VNU-HSB) 

Theo quyết định, Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh là các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch; được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật có liên quan, quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành và quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành. 

Như vậy hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội có 8 trường đại học thành viên (do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập), 2 trường (do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký quyết định thành lập), 2 khoa trực thuộc, 7 viện nghiên cứu, 2 trung tâm đào tạo và nghiên cứu, 16 đơn vị phục vụ.

Việc thành lập trường trên cơ sở điều chỉnh, sắp xếp phát triển các khoa trực thuộc sẽ giúp Đại học Quốc gia Hà Nội sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực từ lợi thế của mô hình đại học cũng như tạo điều kiện để thu hút các nguồn lực về nhân sự, tài chính từ bên ngoài; tiếp tục hoàn thiện mô hình đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên nền tảng phát triển các hạt nhân có năng lực thực hiện tốt các chính sách thí điểm về đào tạo, nghiên cứu khoa học, liên kết và hội nhập quốc tế, đặc biệt là có khả năng tự chủ về tài chính.


QUỲNH NGUYỄN/nhandan.vn

https://nhandan.vn/tin-tuc-giao-duc/dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-thanh-lap-them-2-truong-thanh-vien-676387/

  • Từ khóa
Tổ 970: Hành động vì nông sản Việt
Tổ 970: Hành động vì nông sản Việt

Nhiều địa phương, doanh nghiệp nông nghiệp năm 2021 đã dần quen với hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản của Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía nam trong điều kiện dịch COVID-19 (gọi tắt là Tổ...