Tuyển sinh vượt chỉ tiêu đã đăng ký, trường đại học sẽ bị xử lý

Thứ 3, 16.08.2022 | 14:43:08
275 lượt xem

Nếu cơ sở đào tạo xác định danh sách trúng tuyển dự kiến không sát với thực tế, dẫn đến tuyển vượt chỉ tiêu đã đăng ký thì phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi Sở GD&ĐT các tỉnh thành cùng các cơ sở đào tạo, yêu cầu triển khai một số nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh.

Tuyệt đối không tăng giảm điểm trúng tuyển để loại bớt hoặc tăng thêm thí sinh 

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo chỉ tổ chức tuyển sinh đối với những ngành đủ điều kiện quy định. Với các ngành buộc phải dừng tuyển sinh cần thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường, điều chỉnh đề án tuyển sinh và thông báo cho thí sinh biết để kịp thời điều chỉnh sang các ngành, cơ sở đào tạo khác. 

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, cơ sở đào tạo không được quy định, thông báo hoặc yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống mới được xét tuyển (trừ trường hợp thí sinh đăng ký vào các cơ sở đào tạo Công an, Quân đội).

Ngoài ra, khẩn trương rà soát danh sách thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển. Nếu thí sinh chưa đăng ký trên Hệ thống hoặc chưa đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển tại cơ sở đào tạo, nhưng lại đăng ký trên Hệ thống, hoặc có thể đăng ký không đúng với thông tin của ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển (sai về CMND, mã ngành xét tuyển, mã phương thức xét tuyển, mã tổ hợp xét tuyển...), cần thông báo cho thí sinh biết để vào đăng ký hoặc sửa sai, đăng ký lại nguyện vọng. 

Với cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển sớm, Bộ GD&ĐT yêu cầu danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp) phải được đưa lên Hệ thống để xử lý nguyện vọng nếu thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển (bất kể là thí sinh đăng ký thứ tự nguyện vọng nào). Các cơ sở đào tạo tuyệt đối không được xét tuyển lại (tăng hoặc giảm mức điểm trúng tuyển) để loại bớt hoặc tăng thêm thí sinh. 

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, Hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào cơ sở đào tạo khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà cơ sở đào tạo gửi lên Hệ thống, không có chức năng điều chỉnh chỉ tiêu, điểm chuẩn mà cơ sở đào tạo đã xác định. Hệ thống không xét tuyển thay cho các cơ sở đào tạo.

Bởi vậy, các cơ sở đào tạo cần tự chủ trong công tác tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu, xác định điểm trúng tuyển vào các ngành/nhóm ngành đào tạo của mình.

Nếu cơ sở đào tạo xác định danh sách trúng tuyển dự kiến không sát với thực tế dẫn đến tuyển vượt chỉ tiêu đã đăng ký thì cơ sở đào tạo và cá nhân liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo Điều 27 của Quy chế tuyển sinh hiện hành. Những cơ sở đào tạo tuyển không đủ chỉ tiêu trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung. 

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu đã đăng ký, trường đại học sẽ bị xử lý - 1

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Ảnh: Mạnh Quân).

Đặc biệt, các cơ sở đào tạo phải triệt để tuân thủ và thống nhất thực hiện quy định: Danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức là danh sách được Hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển gửi lại cơ sở đào tạo (trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do cơ sở đào tạo tải lên Hệ thống) sau khi lọc ảo lần cuối cùng vào ngày 15/9. Các cơ sở đào tạo tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này. 

Về vấn đề xác nhận nhập học và tổ chức nhập học, Bộ GD&ĐT thông tin, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống, thời gian từ ngày 16/9 đến trước 17h ngày 30/9. Cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 16/9 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30/9. 

Những nội dung thí sinh cần đặc biệt lưu ý, tránh mất đi cơ hội xét tuyển

Với các Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT yêu cầu tăng cường truyền thông, khuyến cáo, nhắc nhở thí sinh biết và thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh năm 2022; tránh nhầm lẫn, sai sót làm mất đi cơ hội xét tuyển. Những nội dung thí sinh cần đặc biệt lưu ý như sau:

- Thí sinh phải thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước hạn cuối (17h ngày 20/8) để tránh các rủi ro về kỹ thuật (nếu có). 

- Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2022 (kể cả thí sinh đã đăng ký xét tuyển sớm và đủ điều kiện trúng tuyển tại cơ sở đào tạo) đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (trừ thí sinh trúng tuyển thẳng theo Điều 8 của Quy chế nếu đã xác nhận nhập học trên Hệ thống). 

- Thí sinh sau khi đăng ký xét tuyển vẫn tiếp tục được điều chỉnh nguyện vọng trong thời gian quy định, không giới hạn số lần. Sau 17h ngày 20/8, Hệ thống sẽ tự động khóa chức năng đăng ký xét tuyển để chuyển sang các quy trình tiếp theo. Khi đó, thí sinh sẽ không còn quyền đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

- Từ ngày 21/8 đến 17h ngày 28/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đối với các nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển (đối với các nguyện vọng theo phương thức xét tuyển khác, thí sinh thực hiện theo quy định của cơ sở đào tạo). Năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức thu lệ phí xét tuyển trực tuyến, vì vậy để tránh các rủi ro về kỹ thuật (nếu có), thí sinh không để đến sát thời gian hết hạn mới thực hiện nộp lệ phí. 

- Thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp) theo bất kỳ phương thức xét tuyển nào của cơ sở đào tạo vẫn phải thực hiện đăng ký chính xác thông tin về nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống (mã trường, mã ngành xét tuyển, mã phương thức xét tuyển, mã tổ hợp xét tuyển) như đã đăng ký với cơ sở đào tạo.

Các Sở GD&ĐT cũng cần nhắc nhở thí sinh, Hệ thống đã hỗ trợ thông tin để thí sinh biết bản thân đã đăng ký đúng nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển hay chưa và biết số thứ tự nguyện vọng đã đăng ký. Thí sinh có thể vào mục: "Tra cứu » Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển" để xem thông tin chi tiết, nếu thí sinh đăng ký đúng, cột "Thứ tự NV" sẽ hiện ra thứ tự nguyện vọng đã đăng ký. 

Thí sinh phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến, sau đó thoát khỏi Hệ thống và đăng nhập lại để kiểm tra lại kết quả đã đăng ký, điều chỉnh. Thí sinh trúng tuyển thẳng (theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh) nếu chọn xác nhận nhập học trực tuyến sẽ không được đăng nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống. Trước 17h ngày 30/9, tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống. 

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cần chỉ đạo các trường THPT, Phòng Giáo dục (điểm tiếp nhận) tiếp tục rà soát, hỗ trợ tạo tài khoản (đối với thí sinh tự do) trên Hệ thống để thí sinh đăng ký xét tuyển; sửa, thay thế email, số điện thoại, hướng dẫn thí sinh đến Sở GD&ĐT để cập nhật mục 9 khi thí sinh đề nghị, tránh sai sót hoặc chậm trễ. 

Từ ngày 21/8 đến 17h ngày 28/8, các điểm tiếp nhận phải cử cán bộ có kinh nghiệm rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin; xác nhận phiếu đăng ký của thí sinh trên Hệ thống; đôn đốc, hỗ trợ thí sinh nộp lệ phí xét tuyển (trên giao diện thanh toán) trong trường hợp thí sinh không thể tự thực hiện; đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa. 

Đồng thời, phổ biến, hướng dẫn thí sinh về cách thức nộp lệ phí xét tuyển trên Hệ thống theo Tài liệu hướng dẫn đối với từng kênh thanh toán; khuyến nghị, lưu ý đối với thí sinh khi thực hiện nộp trực tuyến lệ phí xét tuyển. Cử cán bộ có kinh nghiệm về công tác tuyển sinh để trực, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh trong công tác tuyển sinh.


Nguyễn Liên/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/tuyen-sinh-vuot-chi-tieu-da-dang-ky-truong-dai-hoc-se-bi-xu-ly-20220816102620422.htm 

  • Từ khóa