UBND tỉnh họp rút kinh nghiệm chỉ đạo công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế “4 tại chỗ”

Thứ 4, 27.05.2020 | 07:50:47
641 lượt xem

Chiều ngày 26/5, UBND tỉnh họp rút kinh nghiệm về chỉ đạo công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế 4 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; thành viên Tổ thư ký CCHC tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh đạt 80,33/100 điểm, xếp hạng 42/63 tỉnh, thành phố; nằm trong nhóm B, giảm 16 hạng so với năm 2018. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là 81,17%, xếp thứ 47/63, tăng 7 bậc so với năm 2018.

Nguyên nhân chỉ số CCHC giảm là do một số tiêu chí về xác định chỉ số CCHC khó có thể đạt điểm tối đa như đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn, hồ sơ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh còn hạn chế; hạn chế trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị được chỉ ra sau kiểm toán về tài chính, ngân sách tại tỉnh hằng năm…

Kết quả thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hiện nay chưa đạt tỷ lệ tối thiểu 20% theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 5/10/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể, đến thời điểm hiện tại có 129/1.303 TTHC cấp tỉnh tại trung tâm thực hiện “4 tại chỗ”, đạt tỷ lệ 9,90%. Tỉ lệ hồ sơ “4 tại chỗ” phát sinh tại trung tâm trong 2 tháng cuối năm 2019 và gần 5 tháng đầu năm 2020 cũng rất ít, trừ các TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành nhất trí với nội dung báo cáo đã được trình bày. Các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chỉ số CCHC và kết quả thực hiện cơ chế “4 tại chỗ”  như tăng cường vai trò của người đứng đầu, cải thiện thái độ ứng xử phục vụ của cán bộ khi giải quyết TTHC cho người dân, cần linh hoạt trong nội dung phiếu điều tra đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức…


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan chuyên môn nỗ lực thực hiện công tác CCHC nhằm đưa chỉ số CCHC đạt thứ hạng từ 20 đến 35 mà năm 2017 – 2018 tỉnh đã đạt được; tiếp tục rà soát, đưa số TTHC ra thực hiện “4 tại chỗ” đạt 20% trở lên; chọn ra một số TTHC còn vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, xử lý trước… Cùng đó, nâng cao trách nhiệm đội ngũ lãnh đạo; bồi dưỡng, nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của các cán bộ phụ trách lĩnh vực CCHC.


HOÀNG HIẾU – THÙY DUNG/baolangson.vn

http://baolangson.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh/289371-ubnd-tinh-hop-rut-kinh-nghiem-chi-dao-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-va-thuc-hien-co-che-4-tai-cho.html


  • Từ khóa