Ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh

Thứ 5, 06.08.2020 | 17:55:19
332 lượt xem

Sáng 6/8/2020, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhóm chơi lan var phi điệp Lạng Sơn đến ủng hộ 20 triệu đồng cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.


Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận kinh phí ủng hộ

Đây là số tiền mà trước đó, nhóm chơi lan var phi điệp Lạng Sơn tổ chức bán đấu giá 1 số kie (mầm) lan phi điệp đột biến trên trang facebook cá nhân, đã thu được 19,6 triệu đồng. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhóm quyết định ủng hộ toàn bộ số tiền này cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

HOÀNG HUẤN/baolangson

http://baolangson.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap/303608-ung-ho-quy-phong-chong-dich-covid-19-cua-tinh.html

  • Từ khóa
Xuất khẩu hoa quả vào Trung Quốc: Nhiều kì vọng mới
Xuất khẩu hoa quả vào Trung Quốc: Nhiều kì vọng mới

Khi Việt Nam và Trung Quốc cùng kiểm soát, khống chế tốt dịch Covid-19, kì vọng sản phẩm trái cây sẽ có nhiều bước bứt phá trong kim ngạch xuất, nhập khẩu.