Ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh

Thứ 5, 06.08.2020 | 17:55:19
335 lượt xem

Sáng 6/8/2020, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhóm chơi lan var phi điệp Lạng Sơn đến ủng hộ 20 triệu đồng cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.


Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận kinh phí ủng hộ

Đây là số tiền mà trước đó, nhóm chơi lan var phi điệp Lạng Sơn tổ chức bán đấu giá 1 số kie (mầm) lan phi điệp đột biến trên trang facebook cá nhân, đã thu được 19,6 triệu đồng. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhóm quyết định ủng hộ toàn bộ số tiền này cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

HOÀNG HUẤN/baolangson

http://baolangson.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap/303608-ung-ho-quy-phong-chong-dich-covid-19-cua-tinh.html

  • Từ khóa