Lạng Sơn: Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên và Đề án Trí thức trẻ tình nguyện

Thứ 4, 21.10.2020 | 15:17:41
275 lượt xem

Sáng nay (21/10), UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012- 2020 và Đề án trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 (Đề án 500) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, UBND các xã và đội viên tham gia đề án trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh Lạng Sơn có trên 170.000 người trong độ tuổi thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi) chiếm 21,76%.  Sau 10 năm triển khai, Chiến lược phát triển thanh niên đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới.

Việc triển khai chiến lược đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên và phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh. Bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở các cấp từng bước được củng cố. Các sở, ban, ngành đã phân công lãnh đạo, công chức tham mưu, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên.

Giai đoạn 2012-2020, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện đạt và vượt 20/23 chỉ tiêu, kế hoạch. Trong đó nổi bật như: mục tiêu về giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, pháp luật đạt 6/6 chỉ tiêu; đầu tư cơ sở vật chất và môi trường hoạt động cho thanh thiếu niên đạt và vượt 5/6 chỉ tiêu; đào tạo, bồi dưỡng việc làm cho thanh niên đạt và vượt 3/4 chỉ tiêu; công tác quốc tế đạt 3/3 chỉ tiêu.

Thực hiện Đề án Trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020, tỉnh Lạng Sơn đã tuyển chọn 24 trí thức trẻ tình nguyện về các xã thuộc huyện: Đình Lập, Bình Gia theo phân bổ của Bộ Nội vụ trên tổng số 278 ứng viên đăng ký.

Trong thời gian tình nguyện tại các xã, đội viên đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, đề án trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương; tham mưu cho lãnh đạo xã giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực phụ trách; chủ động trong công tác phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở xã để tổ chức, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu UBND cấp xã thực hiện cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ…


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UND tỉnh
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành đoàn thể, các xã, đội viên trong việc triển khai Chiến lược phát triển thanh niên và Đề án 500.

Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, các cơ quan ban, ngành liên quan tiếp tục phấn đấu từ nay đến hết năm 2020 thực hiện đạt và vượt 3 chỉ tiêu chưa đạt; khẩn trương quán triệt, tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về vấn đề thanh niên; các sở, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, phối hợp thực hiện các đề án liên quan đến công tác thanh niên trong thời gian tới.

Với Đề án 500, các huyện, xã tiếp tục quan tâm đến nguồn nhân lực từ đội viên tình nguyện. Các đội viên cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Các tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có
thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển
thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 – 2020

Tại hội nghị, 12 tập thể, 9 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 – 2020; 3 tập thể, 5 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án thí điểm, tuyển chọn trí thức trẻ về xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020.

HOÀNG VƯƠNG – LƯƠNG THẢO/baolangson

http://baolangson.vn/xa-hoi/319182-lang-son-tong-ket-chien-luoc-phat-trien-thanh-nien-va-de-an-tri-thuc-tre-tinh-nguyen.html

  • Từ khóa