Lạng Sơn tích cực truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn

Thứ 4, 02.12.2020 | 08:04:53
232 lượt xem

LSTV - Lạng Sơn là tỉnh miền núi gồm 200 xã, phường, thi trấn thuộc 11 huyện thành phố, trong đó có 110 xã nông thôn, 1.421 thôn, bản. Số hộ nông thôn có 63.907 hộ chủ yếu là dân tộc thiểu số sống bằng nghề nông nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao…đời sống còn nhiều khó khăn.

Để thực hiện tốt công tác truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh trên địa bàn các xã đặt mục tiêu cho chương trình truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh năm 2020 là: 100% hộ dân, 100% giáo viên và học sinh các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trong xã “Vệ sinh toàn xã” được tuyên truyền, vận động xây và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, được cung cấp thông tin về các loại nhà tiêu hợp vệ sinh cũng như cách sử dụng và bảo quản nhà tiêu đúng quy cách;  được cung cấp kiến thức về vệ sinh cá nhân và rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; 90% cán bộ trạm y tế xã, y tế thôn bản được đào tạo tập huấn về truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh…

Tập huấn chương trình mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và của Sở y tế tỉnh Lạng Sơn về truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh trên địa bàn các xã. Trong năm 2020 Trung tâm kiểm sóat bệnh tật tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế xã tổ chức triển khai , và tích cực đẩy mạnh các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh trên địa bàn như: treo pa nô, áp phích  với các thông điệp về vệ sinh môi trường, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại cơ quan đơn vị, trung tâm y tế các huyện, trạm y tế xã; lập bản đồ vệ sinh thôn bản và truyền thông bằng việc thăm hộ gia đình, giải thích cụ thể cho người dân hiểu về các lợi ích của nhà tiêu hợp vệ sinh, về giá cả và đặc tính của các phương án nhà tiêu khác nhau để xây dựng cho phù hợp với điều kiện và khả năng của gia đinh. Đồng thời phối hợp xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nông thôn trên các phương tiện truyền thông đại chúng như: Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương, tổ chức hội nghị tập huấn, truyền thông về thay đổi hành vi từ tỉnh đến cơ sở ….phối hợp tổ chức họp thôn, vận động các hộ gia đình xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch …

Nhờ có chính sách linh hoạt của nhà nước hỗ trợ  cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách mỗi hộ 1 triệu đồng để xây nhà tiêu hợp vệ sinh, cùng với việc tích cực đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hình thức của ngành y tế nên đã cơ bản làm thay đối từ hành vi giữ gìn vệ sinh cá nhân đến công tác bảo vệ vệ sinh môi trường, qua đó đã góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con nhân dân khu vực nông thôn./.


Kim Chung/Công ty CP Thiên Ngân.

  • Từ khóa
Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Trung Quốc
Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Trung Quốc

Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trong năm 2020, tăng 2 bậc so với năm 2019.