Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh: Hiệu quả sau gần một năm hoạt động

Thứ 2, 18.01.2021 | 14:59:00
454 lượt xem

Sau gần 1 năm được thành lập và hoạt động, Trung tâm Lưu trữ lịch sử (LTLS) tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực thực hiện tốt công tác lưu trữ tài liệu lịch sử nhằm bảo quản và phát huy tốt giá trị nguồn tư liệu, sử liệu quý giá của đất và người Xứ Lạng.

Tháng 4/2020, UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm LTLS với chức năng nhiệm vụ quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử, tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, tổ chức khai thác sử dụng, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. Sau khi thành lập, Trung tâm LTLS tỉnh đã nhanh chóng tham mưu cho Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào LTLS. Đồng thời, trình Sở Nội vụ phê duyệt mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào LTLS năm 2020 đối với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Ban Dân tộc.

Cán bộ Trung tâm LTLS tu bổ, phục chế tài liệu

Bên cạnh đó, trung tâm đã hoàn thành việc sắp xếp, thống kê, biên mục 2.728 hồ sơ tài liệu UBND tỉnh giai đoạn 1993 – 2005 và 2006 – 2010; triển khai thực hiện bồi nền các tài liệu có nguy cơ bị hư hỏng bằng phương pháp thủ công; tiếp nhận và bàn giao 297 hồ sơ cán bộ đi B (chiến đấu trực tiếp trong chiến trường miền Nam) của tỉnh Lạng Sơn về các huyện, thành phố để trao trả cho cá nhân, thân nhân gia đình; tổ chức khảo sát tài liệu lưu trữ liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Lạng Sơn tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I và III; phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I tổ chức tập huấn cho viên chức trung tâm thực hành bồi nền tài liệu lưu trữ nền giấy bằng phương pháp thủ công…

Nhờ vậy, sau gần 1 năm đi vào hoạt động, trung tâm đã tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu với tổng số 6.760 hồ sơ, 140.182 văn bản, 357.731 trang tài liệu thuộc 6 phông đã được nhập trên cơ sở dữ liệu tài liệu; bồi nền 6.187 tờ tài liệu có nguy cơ bị hư hỏng thuộc phông UBND tỉnh giai đoạn 1945 – 1975; phục vụ nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ theo yêu cầu của 166 lượt độc giả với 239 hồ sơ, 1.065 văn bản sao chụp, (trong đó 190 văn bản chứng thực). Bà Hoàng Thúy Hằng, thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc cho biết: Do bất cẩn nên tôi đã làm mất tờ Quyết định bố trí công tác từ năm 1998. Tôi đã tìm đến Trung tâm LTLS tỉnh để tìm lại bổ sung vào hồ sơ cán bộ của mình. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ làm việc tại đây, chỉ 15 phút tôi đã tìm lại được quyết định. Tôi rất mừng vì nếu không có quyết định này, tôi không thể hoàn tất thủ tục nghỉ hưu.

Những tài liệu, sử liệu đang được lưu trữ tại trung tâm đã trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, có tác dụng to lớn trong việc nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, định hướng chiến lược, xây dựng cơ chế chính sách trên mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật… góp phần cho sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Lạng Sơn. Năm 2020, trung tâm được sở Nội vụ đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung tâm đề nghị sở Nội vụ công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 1 cá nhân, đề nghị Giám đốc sở tặng giấy khen 2 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020…

Bà Mạc Thị Cúc, Giám đốc Trung tâm LTLS cho biết: Để làm tốt hơn nữa công tác lưu trữ lịch sử, phát huy giá trị nguồn tài liệu, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch tạo lập cơ sở dữ liệu, số hóa tài liệu lưu trữ năm 2021. Bên cạnh đó, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch sưu tầm tài liệu quý, hiếm, tài liệu có giá trị liên quan đến sự hình thành và phát triển tỉnh Lạng Sơn; đề xuất phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức trưng bày, triển làm tài liệu lưu trữ nhân dịp kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn. Ngoài ra, trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giới thiệu tài liệu lưu trữ, nâng cao nhận thức của công chúng đối với công tác lưu trữ và giá trị tài liệu lưu trữ.


Hoàng Hiếu/Baolangson.vn

http://baolangson.vn/xa-hoi/337808-trung-tam-luu-tru-lich-su-tinh-hieu-qua-sau-gan-mot-nam-hoat-dong.html

  • Từ khóa
Hỗ trợ về tài chính là thiết thực nhất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hỗ trợ về tài chính là thiết thực nhất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Làn sóng Covid-19 lần thứ 3 đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của hàng loạt doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước.