Nỗ lực thanh tra, kiểm tra các chính sách BHXH

Thứ 5, 04.03.2021 | 14:31:47
232 lượt xem

Năm 2020 là năm rất khó khăn cho việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra (TTKT) do đại dịch Covid 19, BHXH Việt Nam 3 lần chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch, Lạng Sơn giảm 60%, bình quân toàn quốc, giảm 75% số đơn vị TTKT. Tuy nhiên, với những nỗ lực của ngành, công tác TTKT chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh đã bám sát với thực tế quản lý, kịp thời, đúng tiến độ đề ra.

Hiện nay, Phòng TTKT, BHXH tỉnh có 7 người, trong đó có 1 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng, 4 nhân viên. Trong năm 2020, mặc dù cán bộ ít, dịch Covid-19 kéo dài và kế hoạch TTKT được điều chỉnh nhiều lần nhưng Phòng TTKT,  BHXH tỉnh đã nỗ lực thực hiện TTKT đối với 129 đơn vị (đạt 208% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao), trong đó: TTKT theo kế hoạch 62/62 đơn vị, đạt 100% kế hoạch; TTKT ngoài kế hoạch, đột xuất truy thu cộng nối thời gian trên 6 tháng với 67 đơn vị.

Cán bộ BHXH tỉnh tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hợp đồng lao động tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Ông Phạm Thế Hoà, Trưởng Phòng TTKT, BHXH tỉnh cho biết: Năm 2020, qua TTKT tại các đơn vị phát hiện một số tồn tại, cụ thể như: 161 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền phải truy đóng  trên 1,7 tỷ đồng; 10 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng 1,6 triệu đồng. Với nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan từ phía đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) và cả cơ quan BHXH.

Riêng kiểm tra công vụ với các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh đã phát hiện nhiều sai sót, vi phạm quy trình, quy định của ngành, của viên chức, lao động hợp đồng trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, giúp cho công tác quản lý của lãnh đạo BHXH tỉnh, các phòng chức năng, BHXH các huyện thấy rõ những sai sót, tồn tại trong quá trình triển khai nhiệm vụ để kịp thời điều chỉnh.

Bà Phạm Thanh Hiếu, Phó Giám đốc Phụ trách BHXH Cao Lộc cho biết: Trong năm 2020, chúng tôi đã phối hợp với Phòng TTKT, BHXH tỉnh, các phòng, ban của huyện kiểm tra, giám sát tại 20 đơn vị, trong đó, phòng TTKT, BHXH tỉnh kiểm tra 14 đơn vị; các phòng, ban của huyện kiểm tra 6 đơn vị. Cùng với đó, BHXH huyện cũng đã tiến hành kiểm tra hồ sơ đóng tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn được 44/82 đơn vị, đạt 53% kế hoạch. Qua công tác kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ và công tác giám sát của cơ quan chức năng đã nắm bắt khó khăn, vướng mắc, đồng thời chấn chỉnh, xử lý những vướng mắc, tồn đọng tại đơn vị kịp thời.

Qua công tác TTKT cho thấy, nhiều cơ quan, đơn vị còn để xảy ra một số tồn tại như: bố trí sắp xếp việc chuyển đổi vị trí làm việc đối với viên chức, lao động hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ và việc phân công công việc trong một số trường hợp chưa hợp lý hoặc chưa cụ thể; chưa thực hiện niêm yết công khai các trường hợp nâng lương theo quy định; trong công tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nhiều đơn vị sử dụng lao động  chưa thực hiện điều chỉnh kịp thời khi có chỉnh tăng, giảm lao động, mức đóng…; chưa chủ động rà soát và phối hợp các đơn vị có người lao động quá thời hạn nâng lương, thời hạn nâng phụ cấp để hạn chế tối đa việc điều chỉnh, truy thu; rà soát xác định các trường hợp thuộc diện có hoặc không có phụ cấp và phối hợp đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh cho người lao động…

Năm 2021, dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, mặc dù vậy, Phòng TTKT tiếp tục nỗ lực vượt khó để xây dựng kế hoạch TTKT chính sách BHXH đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, BHXH tỉnh đã ban hành Quyết định 16/QĐ-BHXH ngày 19/1/2021 về TTKT 94 đơn vị sử dụng lao động; kiểm tra việc thực hiện đại lý thu, chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại 16 đơn vị; kiểm tra hợp đồng khám chữa bệnh BHYT tại 4 cơ sở khám chữa bệnh; kiểm tra thực thi công vụ tại 5 BHXH huyện.

Ông Phạm Thế Hoà, Trưởng Phòng TTKT, BHXH tỉnh cho biết thêm: Chúng tôi đã tham mưu cho Ban Giám đốc BHXH tỉnh ban hành quyết định TTKT các đơn vị trên địa bàn tỉnh,  theo kế hoạch chúng tôi sẽ phối hợp liên ngành và các đơn vị tiến hành TTKT từ quý II/2021.

Với những nỗ lực này, tin tưởng rằng, ngành BHXH tiếp tục vượt khó khăn để thực hiện hiệu quả công tác TTKT việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, qua đó, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm hoặc tồn tại, vướng mắc tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo các quyền lợi cho chính đơn vị sử dụng lao động và người lao động.


THANH HUYỀN/baolangson.vn

http://baolangson.vn/xa-hoi/347841-no-luc-thanh-tra-kiem-tra-cac-chinh-sach-bhxh.html

  • Từ khóa