Ra mắt “Bản tin việc làm” trực tuyến trên mạng xã hội

Thứ 6, 19.03.2021 | 09:10:11
200 lượt xem

Sáng ngày 18/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn ra mắt “Bản tin việc làm” trực tuyến trên mạng xã hội.

Bản tin tập trung giới thiệu, thông tin đến người lao động các vị trí tuyển dụng việc làm trong và ngoài tỉnh, thông tin về xuất khẩu lao động, các chính sách, pháp luật về việc làm, dạy nghề, bảo hiểm thất nghiệp… Bản tin việc làm sẽ được phát sóng định kỳ mỗi tuần một số, vào sáng thứ 5 hằng tuần trên Website của trung tâm: http://www.vllangson.vieclamvietnam.gov.vn.

Đây là một trong những giải pháp tuyên truyền mà Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện nhằm ứng phó với tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp và thực hiện các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của cấp trên.

 Đồng thời thực hiện hình thức tiếp thị trực tuyến bằng việc sử dụng công nghệ số, mạng máy tính dựa vào các phương tiện điện tử thông qua quá trình nghiên cứu thị trường, chiến lược phát triển.

Qua đó quảng cáo, truyền bá hình ảnh của Trung tâm Dịch vụ việc làm, dịch vụ trên môi trường Internet đến người lao động, mọi người, mọi nhà một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.


THANH HUYỀN/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/xa-hoi/410030-ra-mat-ban-tin-viec-lam-truc-tuyen-tren-mang-xa-hoi.html

  • Từ khóa