Nỗ lực cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Thứ 2, 22.03.2021 | 14:40:02
146 lượt xem

Những năm qua, hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) phát sinh hằng năm khá lớn. Để cải cách, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, từ năm 2019 đến nay, ngành GD&ĐT tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có việc tập trung cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT, trung bình mỗi năm có  hơn 1.000 hồ sơ TTHC lĩnh vực GD&ĐT được tiếp nhận, giải quyết tại 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Thực hiện Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 của UBND tỉnh, thời gian qua, Sở GD&ĐT đã tập trung đẩy mạnh rà soát đánh giá, cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết đối với các TTHC có thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên. Ông Bế Đoàn Trọng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cho biết: Trong năm 2019 và năm 2020, chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo sở xây dựng và ban hành các kế hoạch về rà soát, đánh giá TTHC. Đồng thời tham mưu cho lãnh đạo sở đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp rà soát, đánh giá TTHC nhằm thực hiện có hiệu quả việc rà soát quy định TTHC trong lĩnh vực GD&ĐT thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Lãnh đạo sở đã trực tiếp giao văn phòng sở làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện rà soát, đề xuất giảm thời gian giải quyết TTHC của các đơn vị có liên quan, bao gồm cả cấp huyện, cấp xã.

Công chức Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ TTHC lĩnh vực GD&ĐT từ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo đó, từ năm 2019 đến năm 2020, Sở GD&ĐT đã lựa chọn, đề xuất 100/126 TTHC ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) và thuộc phạm vi quản lý để đưa vào kế hoạch rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết. Trong quá trình rà soát, các phòng, đơn vị trực thuộc sở, UBND cấp huyện  có TTHC lĩnh vực GD&ĐT đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, điền đầy đủ biểu mẫu, tính toán chi tiết lượng thời gian, chi phí cắt giảm đối với từng TTHC. Sau khi đề xuất, tháng 5/2019 và tháng 8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt danh mục được cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 99 TTHC liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT thuộc phạm vi giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Qua đó, thời gian giải quyết giảm từ 2.000 ngày xuống 1.331 ngày đối với 67/77 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT (giảm 669 ngày, đạt 61,54%); giảm từ 550 ngày xuống 374 ngày đối với 29/35 TTHC cấp huyện (giảm 176 ngày, đạt 62,16%); giảm từ 75 ngày xuống 23 ngày đối với 4/5 TTHC cấp xã (giảm 23 ngày, đạt tỷ lệ 30,67%). Đối với 3/9 TTHC thuộc phạm vi quản lý đã cắt giảm từ 25 ngày xuống 13 ngày, giảm 12 ngày, đạt tỷ lệ 48%. Trong số đó, một số TTHC được cắt giảm thời hạn giải quyết nhiều như thủ tục: “Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết” giảm từ 15 ngày xuống còn 7 ngày, đạt tỷ lệ 53,33% thời gian; “Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” giảm từ 45 ngày xuống còn 25 ngày, đạt tỷ lệ giảm 44,44% thời gian thực hiện…

Chị Hoàng Thị Như Q, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình cho biết: Là giáo viên dạy cấp THPT, do yêu cầu công tác cần phải có giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nên mới đây, tôi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm thủ tục xin cấp phép. Trong vòng 12 ngày kể từ khi nộp hồ sơ, tôi đã được nhận kết quả, giảm 3 ngày thực hiện so với trước.

Như vậy có thể thấy, việc cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC lĩnh vực GD&ĐT các cấp đã đem lại hiệu quả, góp phần tiết kiệm thời gian thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục tiếp tục rà soát, đề xuất giảm thời gian giải quyết, Sở GD&ĐT sẽ tích cực rà soát, đề xuất đơn giản hóa những TTHC còn rườm rà, không còn phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, tăng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân.


HOÀNG HIẾU/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh/410616-no-luc-cat-giam-thoi-han-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao.html

  • Từ khóa
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về việc Mỹ gỡ mác Việt Nam "thao túng tiền tệ"
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về việc Mỹ gỡ mác Việt Nam "thao túng tiền tệ"

Việc điều hành tỷ giá thực hiện trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng.