UBND tỉnh xem xét kết quả rà soát, thống kê, phương án hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở

Thứ 6, 26.03.2021 | 08:31:48
206 lượt xem

Chiều nay (25/3), UBND tỉnh tổ chức họp xem xét kết quả rà soát, thống kê, phương án hỗ trợ người có công (NCC) khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.


Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Theo báo cáo kết quả rà soát của Sở LĐTB&XH, tính đến hết ngày 19/3/2021, toàn tỉnh có 1.366 hộ NCC khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí cần hỗ trợ là 37,3 tỷ đồng. Trong đó có 509 hộ cần xây dựng mới với kinh phí 20,36 tỷ đồng; 847 hộ cần cải tạo sửa chữa với kinh phí 16,94 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các số liệu đã được rà soát, còn chênh lệch và đề xuất phương án, giải pháp hỗ trợ NCC khó khăn về nhà  ở. Trong đó nhấn mạnh công tác phối hợp của các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về công tác này.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát và chốt lại danh sách NCC cần hỗ trợ về nhà ở, báo cáo gửi về Sở LĐTB&XH chậm nhất ngày 10/4/2021.

Sở LĐTB&XH phối hợp với các sở liên quan xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện hỗ trợ NCC khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; chậm nhất ngày 15/4/2021, Sở LĐTB&XH báo cáo UBND tỉnh về kết quả rà soát và hoàn thành kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện hỗ trợ NCC khó khăn về nhà ở. Sau khi UBND tỉnh chốt số liệu chính thức thì sẽ giao các sở, ngành, các huyện, thành phố tổ chức thực hiện hỗ trợ trong 2 năm 2021-2022.


THANH HUYỀN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/411465-ubnd-tinh-xem-xet-ket-qua-ra-soat-thong-ke-phuong-an-ho-tro-nguoi-co-cong-kho-khan-ve-nha-o.html

  • Từ khóa