Đẩy mạnh xuất bản sách: Góp phần lưu truyền các giá trị văn hóa

Thứ 2, 05.04.2021 | 14:19:40
151 lượt xem

Thời gian qua, đặc biệt từ năm 2016 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã thường xuyên cho ra mắt các cuốn sách lĩnh vực văn hóa. Đây là những tài liệu quý giới thiệu giá trị các loại văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu của Lạng Sơn, qua đó góp phần lưu truyền các giá trị cho mai sau.

Năm 2010, Sở VHTT&DL bước đầu có sự quan tâm  đến công tác nghiên cứu, xuất bản các cuốn sách lĩnh vực văn hóa, tuy nhiên số lượng còn hạn chế và chưa được liên tục. Từ năm 2016 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo, việc xuất bản sách lĩnh vực văn hóa được đẩy mạnh.

Cán bộ Sở VHTT&DL nghiên cứu tài liệu phục vụ công tác xuất bản sách về văn hóa

Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết: Cùng với việc xây dựng các đề án nghiên cứu, bảo tồn văn hóa, hằng năm, chúng tôi đã xây dựng văn bản, chương trình xuất bản sách lĩnh vực văn hóa. Trong đó, chú trọng chọn lựa từ các công trình khoa học lịch sử – văn hóa, dân ca, dân vũ, phong tục, tập quán, tri thức dân gian… có giá trị, phục vụ nhu cầu công tác của cán bộ ngành văn hóa tỉnh và người dân học tập, tra cứu.

Cụ thể hằng năm, Sở VHTT&DL giao Phòng Quản lý Văn hóa – Gia đình và Bảo tàng tỉnh tham mưu cho sở xây dựng kế hoạch, quyết định xuất bản; đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích các tác giả có công trình nghiên cứu, sưu tầm văn hóa liên kết với sở để xuất bản. Theo đó, từ năm 2016 đến năm 2020, các đơn vị đã tham mưu cho sở xây dựng và ban hành 6 kế hoạch, quyết định, trong đó, xác định rõ chủ đề sách, số lượng cuốn in sau khi hoàn thành (khoảng 300 bản/cuốn).

Đơn cử, năm 2017, sở đã ban hành quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện sưu tầm, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lễ hội truyền thống huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn”; năm 2020, sở đã ban hành kế hoạch về việc biên soạn và xuất bản 2 cuốn sách “Hát ví người Tày huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn” và “Tàng Pựt mừa đẳm (đường then về tổ)”.

Cùng với đó, hằng năm, dựa trên nguồn ngân sách của đơn vị, sở đã bố trí kinh phí cho công tác nghiên cứu, xuất bản sách trung bình từ 60 đến 70 triệu đồng/năm. Sau khi những cuốn sách được xuất bản, sở đưa từ 20 đến 30 bản/cuốn vào kho sách Thư viện tỉnh để phục vụ độc giả tìm hiểu về văn hóa Lạng Sơn.

Em Nguyễn Gia Long, học sinh lớp 7, Trường THCS Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn cho biết: Em thường đến Thư viện tỉnh để mượn và đọc sách. Tại đây, bên cạnh những cuốn sách phục vụ việc học tập của em còn có nhiều cuốn viết về văn hóa của Lạng Sơn. Từ khi đọc những cuốn sách này, em có thêm nhiều kiến thức về văn hóa của tỉnh.

Mặc dù, việc xuất bản sách này của sở đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận, song do nguồn kinh phí bố trí, số lượng bản thảo ít dẫn đến lượng sách xuất bản còn khá hạn chế; nội dung sách còn nhỏ lẻ, chưa có tính khái quát hóa cao. Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết thêm: Để nâng cao hơn nữa việc xuất bản sách văn hóa cả về chất và lượng, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư nguồn kinh phí cho việc in ấn, lưu trữ các xuất bản phẩm về văn hóa. Đồng thời, tăng cường đào tạo, động viên đội ngũ chuyên gia, cán bộ của ngành văn hóa đẩy mạnh nghiên cứu phát huy di sản vật thể, phi vật thể; tiếp tục quảng bá các cuốn sách đã xuất bản của sở đến đông đảo độc giả bằng nhiều hình thức.

Sách là nguồn tri thức dồi dào, trong đó chứa đựng nhiều tinh hoa văn hóa nhân loại. Thời gian tới, Sở VHTT&DL tiếp tục nỗ lực để có thêm nhiều đầu sách được xuất bản, bám sát các lĩnh vực của văn hóa phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tra cứu của đông đảo cán bộ và Nhân dân.


HOÀNG HIẾU/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/van-hoa/413563-day-manh-xuat-ban-sach-gop-phan-luu-truyen-cac-gia-tri-van-hoa.html

  • Từ khóa
Nâng sao cho sản phẩm OCOP: Các cơ sở sản xuất cần chủ động
Nâng sao cho sản phẩm OCOP: Các cơ sở sản xuất cần chủ động

Sao OCOP là đại lượng thể hiện chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP trên thị trường, cũng như tiềm năng phát triển sản phẩm theo hướng hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, đến nay, hầu hết các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP vẫn còn thiếu sự mạnh dạn, chủ...