Các cơ quan, tổ chức ủng hộ hơn 640 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh

Thứ 3, 08.06.2021 | 15:14:00
116 lượt xem

Chiều 7/6, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đến ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh với tổng kinh phí trên 640 triệu đồng.


Công ty Cổ phần Sao Vàng, Bến xe phía Bắc ủng hộ 300 triệu đồng

Cụ thể, Công ty Cổ phần Sao Vàng, Bến xe phía Bắc ủng hộ 300 triệu đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) Chi nhánh Lạng Sơn ủng hộ 200 triệu đồng; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ủng hộ trên 103 triệu đồng; Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông tỉnh ủng hộ 20 triệu đồng; Bưu điện tỉnh ủng hộ 20 triệu đồng.


Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (bên phải) tiếp nhận sự ủng hộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) chi nhánh Lạng Sơn

Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cảm ơn sự chung tay của các cơ quan, tổ chức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tập thể, cá nhân cho công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cũng như các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.


Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ủng hộ trên 103 triệu đồng


Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông tỉnh ủng hộ 20 triệu đồng


Bưu điện tỉnh ủng hộ 20 triệu đồng


HOÀNG HUẤN/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap/427144-cac-co-quan-to-chuc-ung-ho-hon-640-trieu-dong-cho-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-cua-tinh.html


  • Từ khóa