Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

Thứ 3, 05.07.2022 | 14:19:46
190 lượt xem

Sở Y tế là đơn vị có số lượng thủ tục hành chính (TTHC) nhiều nhất so với các cơ quan hành chính cấp tỉnh. Thời gian qua, đơn vị đã nỗ lực cải cách TTHC với nhiều giải pháp và đã đạt kết quả tích cực.


Người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận “một cửa” Sở Y tế

Hiện tại, toàn tỉnh có 146 TTHC lĩnh vực y tế, trong đó, cấp tỉnh có 142 TTHC (thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 115 TTHC); cấp huyện có 2 TTHC; cấp xã có 2 TTHC. Trung bình mỗi năm, có hơn 1.000 hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận “một cửa” Sở Y tế. Với số lượng thủ tục và hồ sơ tiếp nhận tương đối lớn như vậy, thời gian qua, ngành y tế đã tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường cắt giảm thời hạn giải quyết, hạn chế tối đa hồ sơ chậm hạn, tạo sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức.

Ông Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành, hằng năm, chúng tôi xây dựng và ban hành đầy đủ kế hoạch kiểm soát, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong đó, chú trọng rà soát, lựa chọn những TTHC phù hợp trình cắt giảm thời hạn giải quyết và triển khai thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp cải cách TTHC lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, UBND cấp xã; giao văn phòng sở làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cải cách TTHC của các đơn vị có liên quan, bao gồm cả cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, năm 2019 và năm 2020, Sở Y tế đã lựa chọn, đề xuất 104 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đưa vào kế hoạch rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, năm 2019, Sở Y tế đã tiến hành rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết của 1 TTHC lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng. Kết quả, sở đã cắt giảm thời hạn giải quyết từ 5.126 ngày xuống 3.674 ngày đối với 89 TTHC. . Năm 2022, sở thực hiện rà soát, đánh giá 13 TTHC, trong đó cấp tỉnh 12 TTHC và cấp xã 1 TTHC.

Cùng với đó, sở đã tích cực triển khai việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Hiện nay, sở có 93/146 TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đặc biệt các TTHC thuộc lĩnh vực giám định y khoa được UBND cấp xã thực hiện nộp trực tuyến, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại cho người dân. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, sở đã tiếp nhận 1.213 hồ sơ TTHC trực tuyến, 100% hồ sơ này được giải quyết đúng hạn.

Chị Phùng Thị Thu Hằng, thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng cho biết: Gần đây, tôi có nộp hồ sơ trực tuyến TTHC lĩnh vực dược phẩm. Tôi chỉ cần thao tác một lần không phải bổ sung giấy tờ gì thêm, sau một tháng được nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. Tôi thấy cách làm này rất tiện lợi, không phải đi lại nhiều lần, không mất nhiều thời gian và chi phí.

Mặt khác, sở cũng đã công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và danh mục TTHC ban hành mới, bãi bỏ… hằng năm thuộc lĩnh vực y tế tại bộ phận “một cửa” các cấp trên trang thông tin điện tử của sở, UBND cấp huyện, xã để cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận, tra cứu. Về nhân lực, cơ sở vật chất, Sở Y tế đã bố trí 5 công chức đủ năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trang bị đầy đủ máy tính, máy in, máy scan cho cán bộ, công chức phụ trách cải cách TTHC, tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận “một cửa”. Ngoài ra, sở cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là công chức tiếp nhận hồ sơ TTHC về thái độ ứng xử, giao tiếp…

Nhờ thực hiện những giải pháp trên nên chất lượng giải quyết TTHC của đơn vị ngày càng tăng lên, không có hồ sơ chậm hạn. Từ năm 2021 đến nay, sở đã tiếp nhận 2.460 hồ sơ TTHC, trong đó, có 2.191 hồ sơ đã giải quyết trước, đúng hạn; còn 269 hồ sơ đang giải quyết trong hạn.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục cập nhật kịp thời các văn bản thay đổi, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý đầy đủ kịp thời; thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định về TTHC để kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết…


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/510994-no-luc-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh.html

  • Từ khóa