Trên 300 người được bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp ứng xử, phương pháp thực thi công vụ

Thứ 5, 22.09.2022 | 14:42:39
340 lượt xem

Sáng 22/9, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp ứng xử, phương pháp thực thi công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2022 trên địa bàn.


Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng 

Tham dự có lãnh đạo UBND thành phố và trên 300 người là CBCCVC các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn; lãnh đạo, viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn; cán bộ, công chức các phường, xã.

Trong chương trình, các CBCCVC được truyền đạt 2 chuyên đề: đạo đức công vụ trong bối cảnh Chính phủ số (Tổng quan về Chính phủ số; yêu cầu về phẩm chất, năng lực cần có của người CBCCVC trong môi trường Chính phủ số; xây dựng đạo đức công vụ phù hợp với môi trường Chính phủ số tại thành phố Lạng Sơn); những vấn đề chung về văn hóa công vụ; giao tiếp ứng xử trong hoạt động công vụ (những chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử giữa lãnh đạo – nhân viên; giữa đồng nghiệp; giữa CBCCVC với người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ; kĩ năng giao tiếp, ứng xử, phù hợp với chuẩn mực đạo đức công vụ).

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ CBCCVC có thêm kỹ năng thực thi công vụ, có ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu về cải cách nền công vụ hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và quản lý nhà nước.


PHONG LINH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/528618-tren-300-nguoi-duoc-boi-duong-ky-nang-giao-tiep-ung-xu-phuong-phap-thuc-thi-cong-vu.html

  • Từ khóa