Hội thảo khoa học giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch bền vững trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn

Thứ 7, 29.10.2022 | 08:34:16
330 lượt xem

Sáng 28/10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch bền vững trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn.


GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phát biểu tại hội thảo

PGS.TS Phạm Lan Oanh, Phó Viện Trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đồng chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; thành viên ban quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn; đại diện UBND huyện và phòng văn hóa – thông tin 5 huyện trong vùng Công viên địa chất, các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài tỉnh.

Vùng Công viên địa chất Lạng Sơn thuộc phạm vi hành chính 5 huyện: Chi Lăng, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Hữu Lũng. Nơi đây không chỉ sở hữu hệ thống địa chất – địa mạo, không gian cảnh quan, đa dạng sinh học phong phú mà còn hội tụ đầy đủ 7 loại hình di sản văn hóa phi vật thể (tiếng nói và chữ viết, tập quán xã hội, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian), tạo nên một vùng Công viên địa chất vừa đa dạng, thống nhất, lại có những nét đặc trưng, bản sắc riêng trong không gian văn hóa Xứ Lạng.

Thời gian qua, các giá trị di sản văn hóa phi vật thể Xứ Lạng nói chung, vùng công viên địa chất nói riêng được các cấp, ngành quan tâm bảo tồn, phát huy. Tiêu biểu, thực hiện Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2022 và một số văn bản liên quan, đến tháng 6/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được giao chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị một số loại hình di sản văn hoá phi vật thể trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn”. Việc tổ chức hội thảo là một nội dung nằm trong kế hoạch thực hiện đề tài.


PGS.TS Phạm Lan Oanh, Phó Viện Trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung chính như: giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc trong vùng Công viên địa chất gắn với phát triển du lịch bền vững; tìm hiểu hệ thống di sản Hán Nôm vùng công viên địa chất tỉnh lạng sơn; khai thác các di sản văn hoá phi vật thể để phát triển kinh tế, xã hội trong Công viên địa chất Lạng Sơn…


Đại diện lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng phát biểu tại hội thảo

Thông qua hội thảo khoa học, góp phần bổ sung thông tin, tư liệu theo nội dung yêu cầu và tiến độ đề ra trong kế hoạch triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn”. Đây cũng là cơ sở khoa học để hoàn thiện hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền công nhận Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn thời gian tới.


TUYẾT MAI/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/536832-hoi-thao-khoa-hoc-giai-phap-bao-ton-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-phi-vat-the-gan-voi-phat-trien-du-lich-ben-vung-trong-vung-cong-vien-dia-chat-lang-son.html

  • Từ khóa