Đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh

Chủ nhật, 06.11.2022 | 09:20:19
381 lượt xem

Ngày 4/11, đoàn công tác của Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVC) do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ), Chủ tịch CĐVC Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh về đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 19 ngày 2/7/2021 giữa CĐVC Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn về phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 – 2028.


Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch CĐVC VN phát biểu tại buổi làm việc

Chương trình phối hợp gồm các nội dung như: tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; hoạt động an sinh xã hội từ thiện và công tác thông tin hai chiều…

Hơn một năm qua, CĐVC Việt Nam và LĐLĐ tỉnh đã chủ động triển khai, thực hiện tốt các nội dung phối hợp; tăng cường sự chỉ đạo các công đoàn trực thuộc, cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng và triển khai các văn bản pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được các công đoàn cơ sở cụ thể hoá bằng các chương trình kế hoạch, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Điển hình là phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”,…

Trong chương trình, các đại biểu cũng phân tích những hạn chế trong việc triển khai thực hiện và thống nhất một số nội dung cần tập trung phối hợp trong thời gian tới.


Lãnh đạo CĐVC VN tặng quà cho đoàn viên, người lao động

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí  Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch CĐVC Việt Nam đánh giá cao sự chủ động của LĐLĐ tỉnh trong thực hiện chương trình phối hợp. Đồng thời đề nghị LĐLĐ tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để CĐVC tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. CĐVC tỉnh cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế tài chính, đảm bảo nguồn lực hoạt động; đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua, hoạt động trọng tâm theo định hướng của CĐVC Việt Nam…

Nhân dịp này, lãnh đạo CĐVC VN đã trao 10 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh.


NGỌC HIẾU/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/538624-danh-gia-ket-qua-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-phoi-hop-giua-cong-doan-vien-chuc-viet-nam-va-lien-doan-lao-dong-tinh.html

  • Từ khóa