Đoàn công tác của tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại huyện Chi Lăng và Bắc Sơn

Thứ 3, 15.11.2022 | 15:01:12
527 lượt xem

Sáng 15/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Làng Ngũa, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng.


Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại ngày hội


Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa, quà của tỉnh cho khu dân cư Làng Ngũa, xã Chi Lăng

Khu dân cư Làng Ngũa có 79 hộ với 373 nhân khẩu. Trong năm 2022, người dân trong thôn đã đoàn kết, cùng nhau thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Toàn thôn hiện có 30 hộ giàu, 25 hộ khá, không có hộ nghèo, chỉ còn 6 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Việc thực hiện nếp sống văn hóa tại khu dân cư luôn được quan tâm, đẩy mạnh, năm 2022, thôn có 78/79 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 98,7%; thôn đạt khu dân cư văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà khu dân cư Làng Ngũa đã đạt được năm 2022.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của xã Chi Lăng và huyện Chi Lăng tiếp tục quan tâm, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tại các cuộc vận động, phong trào thi đua; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy ước, hương ước cộng đồng; giữ vững và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hoá.

Đối với mỗi gia đình trong thôn Làng Ngũa cần tiếp tục xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thuận giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp; tích cực phát huy tinh thần tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để giúp họ vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết và vững mạnh.

Trong chương trình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa, quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho khu dân cư; Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng quà cho người có uy tín tiêu biểu của thôn; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Chi Lăng đã tặng quà cho thôn.


Nhân dân thôn Làng Ngũa, xã Chi Lăng vui phần hội với tiết mục múa chầu then cổ đặc sắc

Ngay sau phần lễ, người dân đã tham gia phần hội với nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi, đặc sắc.

* Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại thôn Đông Đằng, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn.


Đồng chí Phùng Quang Hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết thôn Đông Đằng

Thôn Đông Đằng hiện có 136 hộ dân với 550 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao cùng chung sống đoàn kết, nhân dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân 46 triệu đồng/người/năm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của thôn còn 6/136 hộ, chiếm 4,41% (1 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo); thôn không còn nhà tạm, nhà dột nát; 100% hộ gia đình thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn. Năm 2022, thôn có 135/136 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm 99,3%, khu dân cư được đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận và chúc mừng những kết quả thôn Đông Đằng đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Bắc Quỳnh và Ban Công tác mặt trận thôn tiếp tục có những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội để giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.


Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho thôn Đông Đằng


Đồng chí Phùng Quang Hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng quà cho 5 hộ gia đình của thôn

Nhân dịp này, Đoàn công tác của tỉnh và huyện Bắc Sơn đã tặng quà cho nhân dân thôn Đông Đằng; cá nhân đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng quà cho 5 hộ gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo của thôn.


Đại diện Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng quà cho người có uy tín tiêu biểu của thôn


Lãnh đạo UBND xã Bắc Quỳnh tặng giấy khen cho 5 hộ gia đình tiêu biểu của thôn

Trong chương trình, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng quà cho 1 người có uy tín tiêu biểu của thôn; UBND xã Bắc Quỳnh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu trên địa bàn thôn. 


THANH HUYỀN - TRIỆU THÀNH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/540804-doan-cong-tac-cua-tinh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-dan-toc-tai-bac-son.html

  • Từ khóa