Chính sách mới với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty Nhà nước

Thứ 4, 07.12.2022 | 09:26:29
542 lượt xem

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2022/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Văn bản có hiệu lực từ ngày 15/1/2023.

  • Từ khóa