Thanh tra 7 tỉnh biên giới miền núi phía Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2020

Thứ 7, 29.02.2020 | 11:05:38
342 lượt xem

Sáng 28/2, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn – đơn vị Cụm phó Cụm Thi đua số 4 thanh tra các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc đăng cai tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020. Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên (cụm trưởng) và Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn (cụm phó) đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Thanh tra Chính phủ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo thanh tra 7 tỉnh gồm: Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh Lạng Sơn.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động năm 2020 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Cụm thi đua số 4 thống nhất ký giao ước thi đua với các nội dung như: phấn đấu triển khai 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt với chất lượng và hiệu quả cao; triển khai kịp thời, hiệu quả các cuộc thanh tra đột xuất theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; phấn đấu đôn đốc thu hồi về tiền và tài sản đạt tỷ lệ trên 70% số phải thu hồi trong năm, trong đó chú trọng công tác xử lý thu hồi ngay trong quá trình thanh tra.

Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh tập trung giải quyết các  vụ việc khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền và các vụ việc được giao; tập trung đôn đốc, tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lạng Sơn – đơn vị cụm phó (bên trái) ký kết giao ước thi đua với lãnh đạo Thanh tra tỉnh Điện Biên (cụm trưởng)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ theo 5 chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức ngành thanh tra; phấn đấu ít nhất 90% công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có công chức vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng; triển khai thực hiện tốt kế hoạch thực hiện đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Thanh tra các tỉnh triển khai thực hiện tốt đề án, kế hoạch của tỉnh ủy, UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Dự hội nghị, đại diện các tỉnh đã nêu ý kiến vào một số chỉ tiêu trong dự thảo giao ước thi đua; kế hoạch kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong cụm; đề xuất tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao  trong cụm thi đua để chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành thanh tra lần thứ V.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Thanh tra 7 tỉnh biên giới miền núi phía Bắc đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.

THANH HUYỀN/baolangson.vn

http://baolangson.vn/xa-hoi/273048-thanh-tra-7-tinh-bien-gioi-mien-nui-phia-bac-ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2020.html

  • Từ khóa