Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm: Vai trò của đại lý thu các xã, phường, thị trấn

Thứ 5, 05.03.2020 | 14:28:56
408 lượt xem

Năm 2019, nhân viên đại lý thu các xã, phường, thị trấn đã nỗ lực phát triển được 1.504 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, 19.824 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Qua đó, đóng góp đáng kể vào kết quả chung của BHXH tỉnh trong thực hiện các chỉ tiêu được giao.

Hiện nay, toàn tỉnh có 4 hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT đang hoạt động với 71 đại lý thu; 498 điểm thu và 670 nhân viên đại lý thu, trong đó có 52 đại lý thu qua UBND các xã, phường, thị trấn với 52 điểm thu, chiếm 10,4% so với tổng số điểm thu và 63 nhân viên đại lý thu, chiếm 9,4% so với tổng số nhân viên đại lý thu toàn tỉnh.

Hệ thống đại lý thu với các điểm thu ổn định, đặt tại trung tâm xã, phường, thị trấn. Nhân viên đại lý thu có kinh nghiệm công tác, được đào tạo, tập huấn, cấp thẻ nhân viên, có kỹ năng trong việc vận động, tuyên truyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận, tìm hiểu quy định và chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và đăng ký tham gia.

Người dân có thẻ BHYT đến khám bệnh tại Phòng khám Đa khoa Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn

Bà Nguyễn Hồng Thịnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Thời gian qua, BHXH tỉnh đã triển khai công tác tuyên truyền theo đúng định hướng của ngành với nhiều hình thức; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Đặc biệt, thông qua đại lý thu UBND xã, phường, thị trấn, chúng tôi đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng của mạng lưới đại lý thu, BHXH các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc và phối hợp thực hiện, kịp thời tháo gỡ  vướng mắc trong quá trình thực hiện, tập huấn những kiến thức mới về chính sách BHXH, BHYT cho nhân viên đại lý thu cũng như trang bị các phương tiện phục vụ  tuyên truyền như: tờ rơi, tờ gấp, bảng, biểu minh họa mức đóng, phương thức đóng…. Theo đó, các đại lý thu UBND xã, phường, thị trấn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đưa chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Có thể khẳng định: đại lý thu BHXH, BHYT đã góp phần tích cực cùng với ngành BHXH trong  tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia và triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Bà Linh Thị Đào, nhân viên điểm thu UBND xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng cho biết: Từ năm 2019 đến nay, tôi phát triển được trên 600 người tham gia BHYT hộ gia đình, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT của xã lên 95%, phấn đấu đạt 99% trong năm 2020. Đối với phát triển BHXH tự nguyện, năm 2019, tôi đã phát triển được trên 40 người tham gia. Năm 2020, BHXH huyện giao phát triển 50 người tham gia BHXH tự nguyện. Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, hạn chế tổ chức các hội nghị đông người nên tôi đã trực tiếp đến tận nhà người dân để tuyên truyền, nhờ đó, từ đầu năm 2020 đến nay, tôi đã phát triển được gần chục người tham gia BHXH tự nguyện.

Tính đến hết ngày 31/12/2019, toàn tỉnh có 8.803 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 5.267 người (đạt 248,9% so với cùng kỳ 2018); 60.834 người tham gia BHYT hộ gia đình, tăng 3.643 người (đạt 106,3% so với cùng kỳ 2018). Trong đó, thu qua hệ thống đại lý thu các xã, phường, thị trấn được 1.504 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 17,1% so với tổng số người tham gia; 19.824 người tham gia BHYT hộ gia đình, chiếm 32,6% so với tổng số người tham gia.

Ghi nhận những kết quả đó, Giám đốc BHXH tỉnh đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2019. Trong đó, hệ thống đại lý thu qua UBND xã, phường, thị trấn có 1 tập thể, 9 cá nhân được khen thưởng.

THANH HUYỀN/baolangson.vn

http://baolangson.vn/xa-hoi/274071-phat-trien-doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-vai-tro-cua-dai-ly-thu-cac-xa-phuong-thi-tran.html


  • Từ khóa