Tập huấn chuyên sâu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 01.12.2021 | 08:30:39
192 lượt xem

Sáng ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp khai mạc hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), kết nối với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Sở Tư pháp; cán bộ phụ trách công tác pháp chế của HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh.

Từ ngày 30/11 – 1/12/2021, các đại biểu nghe giới thiệu và nghiên cứu các chuyên đề như: Điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL; đánh giá tác động của chính sách; lập đề nghị xây dựng VBQPPL; kỹ năng soạn thảo VBQPPL; quy trình rà soát, kiểm tra, xử lý, hệ thống hóa VBQPPL. Đồng thời các đại biểu tham gia thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tế liên quan đến công tác ban hành VBQPPL.

Qua hội nghị giúp các đại biểu nắm được điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL; nâng cao kỹ năng xây dựng VBQPPL, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị.

DƯƠNG DUYÊN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/phap-luat/464967-tap-huan-chuyen-sau-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat.html

  • Từ khóa