Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án dân sự

Thứ 6, 20.05.2022 | 14:40:54
267 lượt xem

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, ngành THADS tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Qua đó đảm bảo hiệu quả công tác THADS.

Ông Nguyễn Hữu Tài, Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ, công chức tăng cường sử dụng ứng dụng CNTT. Chú trọng các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn, quản lý văn bản, báo cáo thống kê. Đồng thời tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đăng tải các thông tin về công tác THADS trên Trang thông tin điện tử của cục. Qua đó góp phần cải cách tư pháp, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ về THADS.

Công chức Cục THADS tỉnh trao đổi nghiệp vụ về sử dụng phần mềm hệ thống quản lý hồ sơ thi hành án

Nếu như trước năm 2018, cán bộ, công chức ngành THADS tỉnh quản lý tài liệu về THADS bằng sổ sách, thống kê số liệu báo cáo bằng tay, thì từ năm 2018 trở đi nhờ ứng dụng phần mềm hệ thống quản lý hồ sơ thi hành án đã tạo ra nhiều tiện ích. Hiện nay 96/96 cán bộ, công chức ngành THADS tỉnh đều có tài khoản phần mềm hệ thống quản lý hồ sơ thi hành án. Anh Đỗ Xuân Hải, Phó Chi Cục trưởng, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cao Lộc cho biết: Trung bình hằng năm, tôi tham gia giải quyết hơn 150 vụ, việc. Trước đây khi chưa sử dụng phần mềm chúng tôi phải ghi sổ, chép tay nhiều số liệu báo cáo, mất thời gian tổng hợp số liệu, so sánh với hồ sơ kế toán. Từ khi sử dụng, chúng tôi thuận lợi hơn trong việc theo dõi tình trạng các vụ việc, trích xuất số liệu báo cáo dễ dàng. Nhờ đó tôi đảm bảo tiến độ giải quyết các vụ việc. Đơn cử năm 2021 (tính từ ngày 1/10/2020 đến ngày 30/9/2021), tôi giải quyết xong 92,63% về việc (vượt 7,63% chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao), 99,24% về tiền (vượt 54,24% chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao) trong số có điều kiện thi hành, cập nhật 100% vụ, việc lên phần mềm. Trong 6 tháng đầu năm 2022 (tính từ ngày 1/10/2021 đến ngày 30/3/2022), tôi đã thi hành xong 63,27% về việc và 24,07% về tiền, còn lại đang tiếp tục giải quyết.

Cùng đó, ngành THADS tỉnh chính thức đưa vào sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành từ năm 2020, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí xử lý văn bản. Chị Trần Thị Tuyên, văn thư Cục THADS tỉnh cho biết: Trước đây, việc gửi văn bản tới các chi cục chúng tôi phải gửi qua bưu điện, viết phong bì, in văn bản, từ khi sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chỉ cần một thao tác trên máy tính thì văn bản đã được gửi đến 11/11 chi cục THADS, các phòng chuyên môn của cục. Trung bình hằng năm có hơn 3.000 văn bản đến, văn bản đi tại Cục THADS tỉnh.

Tại 11/11 chi cục THADS huyện, thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác. Ông Đào Quang Thành, Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện Hữu Lũng cho biết: Nhằm nâng cao hiệu quả công việc, chúng tôi đã chỉ đạo 100% cán bộ, công chức ứng dụng các phần mềm theo yêu cầu của Cục THADS tỉnh. Thông qua các phần mềm về THADS, lãnh đạo chi cục nắm bắt kịp thời tình trạng của các vụ việc, để chỉ đạo xử lý các vụ việc khó, phức tạp. Nhờ đó, chi cục luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Ví dụ năm 2021, chi cục đạt 88,85% về việc (vượt 3,85% chỉ tiêu Cục giao); 61,10% về tiền (vượt 16,1% chỉ tiêu Cục giao); 6 tháng đầu năm 2022, đạt 52,64% về việc, 16,45% về tiền, còn lại đang tiếp tục thi hành.

Ngoài ra, để kịp thời tuyên truyền về hoạt động của ngành THADS tỉnh, Cục THADS tỉnh đã thành lập Trang thông tin điện tử của đơn vị từ năm 2015. Trung bình hằng tuần trang đăng tải 3 – 5 tin, bài về hoạt động THADS trên địa bàn tỉnh. Đồng thời trang đã cập nhật các thông báo bán đấu giá tài sản, lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản liên quan trong công tác THADS để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu thông tin.

Để ứng dụng tốt CNTT, cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành THADS tỉnh được đầu tư, trang bị thường xuyên; 100% cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh có trụ sở làm việc riêng, có cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo sử dụng các phần mềm về THADS. Hằng năm, Cục THADS cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn theo yêu cầu của Tổng cục, đồng thời tổ chức 1 hoặc 2 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trong đó có kỹ năng ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Bằng việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Đơn cử năm 2021, ngành THADS tỉnh thi hành xong 3.788/4.354 việc có điều kiện thi hành, đạt 87% (vượt 4% chỉ tiêu Tổng cục giao); thi hành xong hơn 140/320 tỷ về tiền, đạt 43,63% (vượt 2,53% chỉ tiêu Tổng cục giao). Trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS đạt tỷ lệ theo tiến độ, toàn ngành thi hành xong 1.481/2.685 việc, đạt 55,16%; hơn 100/350 tỷ đồng, đạt 27,25%. Ngành THADS tỉnh có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Tiêu biểu, năm 2019, Cục THADS tỉnh được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp và Cờ thi đua của Chính Phủ; năm 2021, đạt tập thể lao động xuất sắc…


DƯƠNG DUYÊN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/phap-luat/500886-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su.html

  • Từ khóa