Đà Nẵng: Thi hành kỷ luật Đảng đối với nhiều tổ chức Đảng, đảng viên

Thứ 2, 05.12.2022 | 14:42:31
600 lượt xem

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có thông báo về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan vi phạm, khuyết điểm được nêu tại Thông báo kết luận số 367-TB/UBKTTW ngày 26/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thi hành kỷ luật Đảng đối với nhiều tổ chức, đảng viên vi phạm liên quan Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.


Theo đó, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, hoàn cảnh cụ thể, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng và Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương phân loại xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm liên quan Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đảng ủy: Sở Y tế thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Tài chính thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Bệnh viện Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2022. Kỷ luật Cảnh cáo đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Về cá nhân, thi hành kỷ luật Khiển trách đối với và các đồng chí Trần Thanh Thủy, Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố; Trần Thủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố; Lê Đức Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng; Lê Thành Phúc, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Xem xét trách nhiệm đối với Đảng đoàn và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ủy xét thấy vi phạm, khuyết điểm của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật; yêu cầu Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thủ tục đấu thầu mua sắm gạo và quản lý các nguồn hỗ trợ phòng, chống dịch, tuy nhiên, đã khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm trong thời gian vừa qua.


THANH TÙNG/nhandan.vn

https://nhandan.vn/da-nang-thi-hanh-ky-luat-dang-doi-voi-nhieu-to-chuc-dang-dang-vien-post728370.html

  • Từ khóa