Huấn luyện ở Binh đoàn “Thần tốc - Quyết thắng”

Thứ 5, 30.04.2020 | 00:00:00
140 lượt xem

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Quân đoàn 1 vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc, vừa tổ chức cuộc hành quân thần tốc vượt hơn 1.700km vào miền Nam, kịp thời tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Các đơn vị của Quân đoàn 1 đã quyết liệt tiến công những mục tiêu có tính chất chiến lược của địch trên hướng bắc Sài Gòn và thọc sâu đánh chiếm bộ tổng tham mưu-cơ quan đầu não của quân ngụy... góp phần quan trọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát huy truyền thống “Thần tốc-Quyết thắng” của đơn vị anh hùng, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 luôn đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, tập trung xây dựng quân đoàn “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, toàn quân đoàn nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của đơn vị chủ lực cơ động dự bị chiến lược. Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh về công tác huấn luyện, SSCĐ của Quân đoàn 1.

Huấn luyện ở Binh đoàn “Thần tốc - Quyết thắng”
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 thực hành bắn đạn thật.
Huấn luyện ở Binh đoàn “Thần tốc - Quyết thắng”
Pháo hỏa tiễn BM21 tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập năm 2019 của Quân đoàn 1.
Huấn luyện ở Binh đoàn “Thần tốc - Quyết thắng”
Sư đoàn 312 diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng tại Trường bắn TB1.
Huấn luyện ở Binh đoàn “Thần tốc - Quyết thắng”
Lữ đoàn Công binh 299 bắc cầu phao phục vụ các lực lượng cơ động trong diễn tập chiến đấu.
Huấn luyện ở Binh đoàn “Thần tốc - Quyết thắng”
Huấn luyện vượt qua vòng lửa ở Tiểu đoàn Trinh sát 701, Bộ Tham mưu Quân đoàn 1.
Huấn luyện ở Binh đoàn “Thần tốc - Quyết thắng”
Lữ đoàn Xe tăng 202 huấn luyện vượt sông.


VĂN NAM - KIM CAO/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huan-luyen-o-binh-doan-than-toc-quyet-thang-616637

  • Từ khóa
5 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút được gần 14 tỷ USD vốn FDI
5 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút được gần 14 tỷ USD vốn FDI

Tính đến ngày 20/5/2020, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 13,9 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.