Cụ thể hóa chủ trương lãnh đạo sát điều kiện thực tế

Thứ 6, 08.05.2020 | 14:22:05
60 lượt xem

Quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 301 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy trong Đảng bộ Sư đoàn 301 đã cụ thể hóa chủ trương, biện pháp, chỉ tiêu, kế hoạch sát với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong sư đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ nhiệm vụ chủ yếu, khâu yếu, việc khó để tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến trên các lĩnh vực hoạt động. Đảng ủy sư đoàn tích cực đổi mới phong cách làm việc, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy, đề cao trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, theo hướng khoa học, sát thực tế, đúng chức trách, nhiệm vụ. Phát huy trách nhiệm của bí thư cấp ủy, cán bộ chủ trì trong tổ chức thực hiện nghị quyết, nêu gương, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ cấp ủy, chỉ huy.

Cụ thể hóa chủ trương lãnh đạo sát điều kiện thực tế
Huấn luyện bắn súng ở Trung đoàn 692, Sư đoàn 301. Ảnh: VĂN TUÂN

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong sư đoàn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ ở các cấp; đầu tư mua sắm trang bị, vật chất A2; tổ chức trinh sát, nắm chắc tình hình địa bàn; điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, bảo vệ an toàn các mục tiêu đảm nhiệm, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Thủ đô; tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ-cứu nạn. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của bộ đội, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của cán bộ các cấp; sức chiến đấu, khả năng cơ động của sư đoàn được nâng lên. Các đơn vị trực thuộc sư đoàn tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, thời gian; thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện bảo vệ mục tiêu A2; kết quả huấn luyện các nội dung đều đạt khá, giỏi; diễn tập các cấp đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật. Tổ chức hội thi, hội thao của sư đoàn và tham gia với cấp trên đạt kết quả, thành tích cao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống có sự đổi mới về nội dung và phương pháp, chất lượng được nâng lên.

Cùng với đó, các cấp ủy đảng trong sư đoàn thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các tổ chức đảng tập trung nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, chú trọng việc nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp, ngăn ngừa và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, né tránh trách nhiệm; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhiều năm liền Đảng bộ sư đoàn đạt trong sạch vững mạnh, sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được cấp trên biểu dương, khen thưởng.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cu-the-hoa-chu-truong-lanh-dao-sat-dieu-kien-thuc-te-617291

  • Từ khóa
CE và FDA - “Hộ chiếu thương mại” đưa hàng Việt vào EU và Mỹ
CE và FDA - “Hộ chiếu thương mại” đưa hàng Việt vào EU và Mỹ

Xuất khẩu vào EU và Mỹ, các DN cần nhận thức tầm quan trọng của các chứng nhận về sự phù hợp cũng như công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm.