Đẩy mạnh hoạt động Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai trong quân đội

Thứ 2, 11.05.2020 | 08:17:15
219 lượt xem

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký Quyết định số 1503/QĐ-BQP ngày 9-5-2020 của Bộ Quốc phòng về ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (PCTT) trong quân đội.

Mục đích của kế hoạch PCTT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân về công tác PCTT, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai; tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực PCTT của các cơ quan, đơn vị toàn quân; tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về PCTT, tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng trong PCTT; cổ vũ tinh thần bộ đội trong công tác PCTT.

Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng xác định chủ đề là “Phòng, chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở”. Thời gian thực hiện trong tháng 5-2020. Các hoạt động hưởng ứng tập trung trong Tuần lễ Quốc gia từ ngày 15-5 đến ngày 22-5.

Đẩy mạnh hoạt động Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai trong quân đội
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 thao diễn nội dung lái tàu xuồng cứu nạn/ Ảnh minh họa/qdnd.vn.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức tốt các hoạt động, như: Treo pano, băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) ở các cấp; tổ chức thông tin, truyền thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí, cơ quan chính trị từ Bộ Quốc phòng đến đơn vị cơ sở. Hướng dẫn nâng cao kiến thức về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng; các mô hình, bài học kinh nghiệm về PCTT. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và các nhu yếu phẩm PCTT tại các cơ quan, đơn vị. Phổ biến các quy định của pháp luật về PCTT; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử, website; tuyên truyền qua các lễ mít tinh, phát động Lễ ra quân hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT, hội nghị, hội thảo; tuyên truyền, cổ động trực quan, trực tiếp tại cơ quan, đơn vị, như áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, qua các cuộc họp, hội nghị...

Các cơ quan, đơn vị tăng cường rà soát kiểm tra, phòng ngừa chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp. Kiểm tra, rà soát, điều chỉnh các kế hoạch PCTT và TKCN. Các kế hoạch phòng, chống cháy nổ, sập đổ công trình; phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão ở các cấp. Kiện toàn đội xung kích PCTT tại cơ sở, kiểm tra việc thực hiện các nội dung kế hoạch, công tác hiệp đồng với chính quyền địa phương, phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đã được phê duyệt. Tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chỗ ở an toàn tại cơ quan, đơn vị, nhất là các khu vực nguy hiểm, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Kiểm tra công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm phục vụ ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

Để thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch, Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan báo chí trong quân đội tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng những hoạt động của quân đội trong Tuần lễ Quốc gia PCTT. Các cơ quan, đơn vị tổ chức cho bộ đội xem một số phim về PCTT; phổ biến, tuyên truyền các kiến thức kỹ năng, kinh nghiệm của cộng đồng, bao gồm cả kiến thức bản địa. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn; tuyên truyền hoạt động PCTT của quân đội và hoạt động của các đơn vị đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, báo chí trong quân đội và các địa phương tuyên truyền phòng, chống lụt bão, thiên tai, TKCN khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

Mỗi đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng chọn một trung đoàn hoặc đơn vị tương đương tổ chức mít tinh, tuyên truyền về Tuần lễ Quốc gia PCTT. Phổ biến tuyên truyền tới cán bộ, chiến sĩ theo Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13-02-2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tuần lễ Quốc gia PCTT; tổ chức xem các phim: “Điểm tựa để ngư dân bám biển, Ánh dương từ cơ sở và 20 năm một chặng đường phát triển”; nhận định tình hình thời tiết, dự báo thiên tai năm 2020 và các giải pháp phòng, chống.

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố nơi đóng quân. Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố tổng hợp gửi về quân khu. Các quân khu tổng hợp báo cáo gửi về cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Quốc phòng (Cục Cứu hộ - Cứu nạn) trước ngày 03-6-2020 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.

Các phim ảnh, băng rôn, khẩu hiệu được đăng tải trên trang website của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, địa chỉ: “http://tkcn.gov.vn”; nội dung truyền thông trên trang website của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai: “phongchongthientai.mard.gov.vn”


TIẾN ĐẠT/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/day-manh-hoat-dong-tuan-le-quoc-gia-phong-chong-thien-tai-trong-quan-doi-617504

  • Từ khóa