Kho K5 triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác kỹ thuật

Thứ 5, 14.05.2020 | 14:25:58
118 lượt xem

Là đơn vị kho tổng hợp cấp chiến dịch, những năm qua, Kho K5 (Cục Kỹ thuật Quân khu 2) luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các nhiệm vụ; các mặt công tác thực hiện có nền nếp, hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, trách nhiệm cao, nội bộ đoàn kết, thống nhất; Đảng bộ Kho K5 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực tế cho thấy, VKTBKT mà Kho K5 đang cất giữ đã qua sử dụng nhiều năm, thiếu đồng bộ, xuống cấp nhanh, ngân sách, vật tư cơ bản chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ trẻ có đồng chí còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn… Song dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, Đảng bộ Kho K5 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, trọng tâm là triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm công tác kỹ thuật.

Thượng tá Phùng Xuân Hậu, Chủ nhiệm Kho K5 cho biết: Kho K5 thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của các cấp về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm trang bị; chấp hành nghiêm các quyết định, mệnh lệnh về bảo đảm VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ của LLVT Quân khu 2; tổ chức tiếp nhận, cấp phát, thanh xử lý VKTBKT đúng thủ tục, nguyên tắc, chất lượng, kịp thời, an toàn tuyệt đối.

Kho K5 triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác kỹ thuật
Thực hành bảo quản xe thiết giáp sau giờ huấn luyện tại Kho K5.

Một vấn đề nữa mà Đảng ủy Kho K5 luôn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật, theo hướng “cơ bản, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm”, trong đó tập trung đột phá nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị. 

Thiếu tá Nguyễn Tiến Chung, Chính trị viên Kho K5 cho biết: Đảng ủy đã thường xuyên lãnh đạo thực hiện nghiêm công tác bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí trang bị, các chỉ tiêu nhiệm vụ về bảo đảm kỹ thuật đạt 105% kế hoạch. Duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng theo quy định; chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất từng bước được nâng lên, góp phần giữ vững và nâng cao hệ số kỹ thuật của VKTB đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng cấp phát cho các đơn vị và dự trữ lâu dài; VKTBKT niêm cất có từ 87% khi mở niêm sử dụng được ngay.

“Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện kỹ thuật, Đảng ủy Kho K5 thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với tập huấn, tham gia hội thi, hội thao và việc bồi dưỡng, tổ chức kiểm tra đánh giá kỹ năng nghề nhân viên kỹ thuật hằng năm; ứng dụng công nghệ thông tin, đưa các nội dung mới, chú trọng nội dung còn yếu vào huấn luyện; hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia huấn luyện động viên công nghiệp... Thông qua huấn luyện, năng lực chỉ huy của cán bộ, kỹ năng thực hành của đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật không ngừng được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao” - Thiếu tá Hoàng Văn Hải, Trưởng ban Kế hoạch - Kỹ thuật, Kho K5 chia sẻ.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc chú trọng củng cố, bổ sung, sắp xếp nhà kho, trạm, hệ thống biển bảng, sổ sách, thống kê các ngành bảo đảm thống nhất. Các chế độ kiểm tra, kiểm kê, phân cấp chất lượng VKTBKT được thực hiện theo đúng quy định. Công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, chống dột, chống sập, hệ thống chống sét, dụng cụ phòng, chống cháy nổ, tường rào khu kỹ thuật thường xuyên được kiểm tra, củng cố kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, VKTB, kho trạm.

Hoạt động khoa học công nghệ, môi trường cũng được Kho K5 chú trọng quan tâm; đơn vị tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu sáng kiến cải tiến, giải pháp kỹ thuật và ứng dụng có hiệu quả tại đơn vị; 5 năm qua, cán bộ, nhân viên đã nghiên cứu 9 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng có hiệu quả vào công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất và quản lý VKTBKT tại đơn vị; trong đó có 1 sáng kiến đoạt giải ba Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 18. Cùng với đó cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Kho K5 quán triệt, thực hiện nghiêm các mục tiêu Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm; do vậy chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm công tác kỹ thuật của đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ, làm cơ sở quan trọng góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.


Bài, ảnh: VŨ THƯ/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/kho-k5-trien-khai-dong-bo-hieu-qua-nhiem-vu-cong-tac-ky-thuat-617813

  • Từ khóa