Học viện Quốc phòng khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh khóa 80

Thứ 3, 19.05.2020 | 08:44:15
107 lượt xem

Sáng 18-5, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (QPAN) khóa 80. Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng dự lễ và phát biểu khai giảng.

Đối với Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 80, học viên sẽ nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến QPAN của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng; về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp QPAN; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường QPAN; về đối ngoại gắn với QPAN trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nghiên cứu một số vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới Quốc gia; trao đổi kinh nghiệm về công tác QPAN kết hợp phát triển kinh tế-xã hội ở các bộ, ngành, địa phương...

Học viện Quốc phòng khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh khóa 80

Trung tướng Trần Việt Khoa phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Trần Việt Khoa đề nghị các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập để nâng cao kiến thức, năng lực và bản lĩnh chính trị; quán triệt sâu sắc quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương và Nghị quyết của Đảng vào từng vấn đề được nghiên cứu; rèn luyện phương pháp, tác phong công tác khoa học và khả năng tư duy, nhận định, phân tích, đánh giá tình hình để giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên lĩnh vực QPAN, quân sự, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu của khóa học.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng viên phải tích cực, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới huấn luyện-đào tạo theo phương pháp dạy học tích cực, thi và kiểm tra đánh giá đúng thực chất; các bài giảng phải bổ sung, bảo đảm tính lý luận sâu sắc, tính thực tiễn phong phú, với những thông tin mới và có tính định hướng, dự báo khoa học; công tác bảo đảm huấn luyện phải chu đáo, tỉ mỉ phục vụ tốt cho việc học tập và nghiên cứu của học viên.

Tính đến nay, Học viện đã tổ chức được 79 khóa bồi dưỡng kiến thức QPAN cho gần 5.000 đồng chí cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý của các ban, bộ, ngành Trung ương, quân đội, công an và các địa phương, nâng cao một bước nhận thức về nhiệm vụ QPAN, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lư­­­ợc: Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.


Bài và ảnh: TRẦN THỊ THU THẢO/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-quoc-phong-khai-giang-lop-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-khoa-80-618163

  • Từ khóa
5 triệu USD cho một km cao tốc Bắc Nam
5 triệu USD cho một km cao tốc Bắc Nam

Bộ Giao thông Vận tải tính toán suất đầu tư mỗi km cao tốc Bắc - Nam 4 làn xe là 115 tỷ đồng (khoảng 5 triệu USD), thấp hơn suất đầu tư bình quân của Bộ Xây dựng.