Nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu hậu cần chiến lược

Thứ 5, 11.06.2020 | 15:09:24
127 lượt xem

Những năm qua, Đảng ủy Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần (TCHC) luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; dự báo, đánh giá, nắm chắc tình hình mọi mặt, làm tốt tham mưu chiến lược công tác hậu cần quân đội và chỉ đạo các hoạt động quân sự, kỹ thuật các cơ quan, đơn vị TCHC chất lượng, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, Đảng ủy Bộ Tham mưu TCHC đã chủ động nghiên cứu tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy TCHC các chủ trương, giải pháp công tác hậu cần đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của quân đội. Chỉ đạo, bảo đảm kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), hậu cần thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất. Đề xuất xây dựng, triển khai kịp thời, hiệu quả chương trình, kế hoạch hậu cần thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên. Tham mưu, chỉ đạo, bảo đảm kịp thời hậu cần cho SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất, nhất là cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, ở địa bàn trọng điểm. Chủ động triển khai công tác hậu cần SSCĐ theo đúng chỉ lệnh của trên đối với quân đội và dân quân tự vệ. Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch hậu cần A, A3, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện hậu cần SSCĐ theo kế hoạch của các đơn vị. Duy trì quản lý, bảo quản vật chất, trang bị hậu cần SSCĐ và dự trữ quốc gia bảo đảm đúng quy định. Bảo đảm tốt hậu cần cho các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, các cuộc diễn tập của toàn quân, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn, nhất là phòng, chống dịch (PCD) Covid-19...

Nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu hậu cần chiến lược
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần kiểm tra vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 5 (Quân khu 7). Ảnh: TUYÊN HUẤN

Bộ Tham mưu đã tập trung hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội, tăng cường đấu thầu rộng rãi, mua sắm tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung đối với các danh mục theo quyết định của bộ. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tạo nguồn vật chất hậu cần theo phân cấp, bảo đảm tốt số lượng, chất lượng theo quy định. Tham mưu, xây dựng, báo cáo trên ban hành nghị định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần cho quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng. Hoàn thành tốt công tác chỉ đạo, chủ trì, phối hợp, hiệp đồng với các cục chuyên ngành trong bảo đảm hậu cần thường xuyên, giữ ổn định và từng bước cải thiện đời sống bộ đội.

Bên cạnh đó cũng đã chủ động đề xuất, xây dựng các đề án quy hoạch hệ thống kho hậu cần; hệ thống bệnh viện, bệnh xá toàn quân; chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức, biên chế ngành hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quy ngành, tạo bước chuyển biến vững chắc trong công tác hậu cần. Đổi mới công tác huấn luyện sát thực tiễn, đối tượng; coi trọng huấn luyện nâng cao trình độ chỉ huy, quản lý, tổ chức bảo đảm hậu cần theo phương án, khả năng cơ động cho cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp. Tổ chức tốt các hội thi, hội thao hậu cần của toàn quân và tham gia các cuộc diễn tập, hội thao quân sự quốc tế đạt kết quả tốt. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu khoa học vào lĩnh vực hậu cần; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đưa vào sử dụng nhiều loại trang bị, vật chất hậu cần đạt hiệu quả thiết thực. Phối hợp chỉ đạo Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, gắn với các phong trào và cuộc vận động khác phát triển sâu rộng, đạt được hiệu quả thiết thực.

Đảng ủy Bộ Tham mưu TCHC đã lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo các hoạt động quân sự, kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc TCHC. Duy trì chấp hành nghiêm các quy định, chế độ SSCĐ, đóng quân canh phòng, phòng, chống cháy nổ, thiên tai, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị; xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, không để bị động, bất ngờ trong mọi trường hợp. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện hiệu quả "3 khâu đột phá". Tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo Bộ Tham mưu TCHC nâng cao sức mạnh tổng hợp, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao…

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TCHC về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác hậu cần quân đội, những năm tới, Đảng ủy Bộ Tham mưu tập trung tham mưu hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp công tác hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội; chỉ đạo, tổ chức bảo đảm kịp thời hậu cần cho các nhiệm vụ của toàn quân, đồng thời thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ huy, quản lý về công tác quân sự và chỉ đạo công tác kỹ thuật trong cơ quan TCHC. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy Bộ Tham mưu TCHC tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; lãnh đạo giữ vững và phát huy thành tích Bộ Tham mưu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” vững chắc, bảo đảm cơ quan tham mưu hậu cần chiến lược có khả năng nắm chắc tình hình mọi mặt, dự báo, phân tích, đánh giá đúng, chính xác, kịp thời, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nam-chac-tinh-hinh-lam-tot-cong-tac-tham-muu-hau-can-chien-luoc-622661

  • Từ khóa
Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh họp quý II năm 2020
Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh họp quý II năm 2020

Sáng nay (9/7), Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp mở rộng quý II, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2020.