Coi trọng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quân sự cơ sở

Thứ 4, 24.06.2020 | 08:52:01
93 lượt xem

Với chức năng, nhiệm vụ đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho quân đội và LLVT Quân khu 3, những năm qua, công tác giáo dục, đào tạo (GD-ĐT) của Trường Quân sự Quân khu 3 có sự phát triển mới; đối tượng, lưu lượng học viên ngày càng tăng; đội ngũ cán bộ, giáo viên trực tiếp giảng dạy với nhiều nội dung, cường độ cao...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 3 và các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị luôn quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên về nhiệm vụ GD-ĐT. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, Đảng ủy nhà trường ra nghị quyết lãnh đạo và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng GD-ĐT. Nội dung chương trình huấn luyện (HL) được xây dựng sát với từng đối tượng, đúng quy trình, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Một trong những giải pháp trọng tâm được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt chú trọng trong thời gian qua, là tập trung lãnh đạo tăng cường đổi mới và điều chỉnh nội dung, chương trình theo hướng phù hợp, sát với đặc điểm, mục tiêu đào tạo. Chú trọng tăng thời gian HL thực hành, HL đêm, HL xử trí các tình huống và luyện tập các tình huống chiến thuật. Trong quá trình HL coi trọng truyền thụ những bài học kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn, qua các cuộc kháng chiến vào giảng dạy. Cùng với đó, chủ động phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn như: Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương; Trường Đại học Sao Đỏ; Trường Đại học Thành Đông và Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương... tổ chức các cuộc hội thảo, giảng mẫu… Do đó, chất lượng HL, GD-ĐT có những chuyển biến tích cực; tỷ lệ học viên tốt nghiệp khá, giỏi bình quân hằng năm đạt 85% trở lên; cán bộ được đào tạo ra trường luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Coi trọng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quân sự cơ sở
Lãnh đạo Trường Quân sự Quân khu 3 chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT trong huấn luyện dã ngoại. Ảnh: TIẾN DUẬT

Với phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu” trong GD-ĐT gắn với 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp trong HL, công tác xây dựng kế hoạch của nhà trường được thực hiện có nền nếp, luôn bám sát sự chỉ đạo và hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ. Trên cơ sở nội dung chương trình đào tạo thống nhất của Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu), Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), sau từng khóa học, nhà trường kịp thời điều chỉnh, bổ sung, cập nhật những thông tin mới, tổ chức rút kinh nghiệm những nội dung còn hạn chế để HL, đào tạo các khóa sau tốt hơn. Nội dung chương trình đào tạo cho các đối tượng được xây dựng bảo đảm tính liên thông, gắn với thực tiễn. Trung bình hằng năm xây dựng từ 11 đến 15 bộ chương trình, bồi dưỡng, đào tạo cho 11 đến 15 đối tượng, với 34 đến 38 chuyên ngành tại nhà trường và các địa phương. Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới phương pháp dạy-học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác của người học; xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Giảng đường thông minh-thao trường sáng tạo”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng, các trang thiết bị hiện đại vào dạy học; đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng giờ tự học, phương pháp thi, kiểm tra, kiểm huấn, đánh giá kết quả; gắn đào tạo tại nhà trường với HL tại đơn vị, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo... Nhờ đó, kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục 100% đạt yêu cầu, trong đó 86,27% đạt khá, giỏi. Học viên tốt nghiệp ra trường hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Trường Quân sự Quân khu 3 cũng tập trung lãnh đạo đột phá xây dựng đội ngũ giáo viên "vừa hồng vừa chuyên", có trình độ năng lực, phẩm chất chuyên môn sư phạm tốt, tạo nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng GD-ĐT. Cùng với đó, nhà trường đã chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; tổ chức cho đội ngũ này đi học tập thực tế, tham quan diễn tập tại các đơn vị, địa phương, qua đó học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm từ thực tiễn vào giảng dạy; đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ thông qua bài giảng theo phân cấp, dự giảng, bình giảng, rút kinh nghiệm, phân công các đồng chí có kinh nghiệm bồi dưỡng, giúp đỡ giáo viên mới ra trường. Hiện nay, đội ngũ giáo viên nhà trường có trình độ đại học và sau đại học chiếm tỷ lệ 92,78% (trong đó trình độ sau đại học 28,1%; 7 đồng chí được Nhà n­ước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”; 4 nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng; 20 giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng). Từ năm 2015 đến nay, nhà trường đã nghiệm thu 181 đề tài, chuyên đề, sáng kiến cải tiến các cấp, được ứng dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT. 

Trong công tác giáo dục, quản lý rèn luyện học viên, nhà trường xác định trước hết phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, trọng tâm là nâng cao chất lượng dạy-học các môn khoa học xã hội và nhân văn, làm cho người học thấm nhuần sâu sắc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan, khoa giáo viên, tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình tư tưởng, đề ra biện pháp giáo dục, rèn luyện học viên một cách hiệu quả. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa sư phạm lành mạnh để giáo dục, rèn luyện học viên trở thành người cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, năng lực quản lý, chỉ huy tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/coi-trong-giao-duc-toan-dien-nang-cao-chat-luong-dao-tao-can-bo-quan-su-co-so-624112

  • Từ khóa
PTT Trương Hòa Bình: Không có vùng cấm trong chống buôn lậu
PTT Trương Hòa Bình: Không có vùng cấm trong chống buôn lậu

“Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ có hành vi bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả".